มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย

ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. จิดา**************วงศ์
 2. ชุมพ*****ชะนะ
 3. ณัฐก*******ฆตรง
 4. ทิพย**********มบุญ
 5. น .ส****************ดิลก
 6. น.ส.****************กษ์
 7. น.ส.**************แตง
 8. น.ส.**************มบุญ
 9. น.ส.*******************************************ิริ)
 10. น.ส.****************ทธิ์
 11. นางท***********นธุ์
 12. นางน********************************************ลป์
 13. นางน******************************************ิลป์
 14. นางป*************************************** คาน
 15. นางส************มดวง
 16. นางส********************ธิ์
 17. นางส**************************************งษา
 18. นางส******************************************ถียร
 19. นางส********************************************มณ์
 20. นางอ***********************************ารณ์
 21. นาย **************ักษ์
 22. นาย *********ชศรี
 23. นายณ***************นทน์
 24. นายธ*********าบาล
 25. นายร*************์ทอง
 26. นายส**************************************
 27. นายอ*************วิมล
 28. นายอ******************************************************ัพย์
 29. ผกาก*************************************************รกุล
 30. พนิด***********ดิ์
 31. เพ็ญ************างค์
 32. ลัลธ*********พงษ์
 33. ศุภช*********ุญชร
 34. สมปอ******ำหู้
 35. สุนี***********่สุด