เทศบาลเมืองล้อมแรด

เลขที่ 888 หมู่6 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 82160

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ เทศบาลเมืองล้อมแรด เลขที่ 888 หมู่6 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 82160 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. 1/5*****************************************************************************************************************************6395
 2. Natt***************************็ค )
 3. Wanc*****Maiz
 4. กนกก*****ก้าน
 5. กนกว****************ฟอร์
 6. กรรณ*********ียอก
 7. กันต************นกิจ
 8. กัลย************งาม
 9. กานด*******ล่อม
 10. กิตต**********สดิ์
 11. เกศิ********เนตร
 12. ครอบ******ยทุม
 13. คุณป*************เย็น
 14. จิตช********รมณี
 15. จิรโ**********ะกูล
 16. จิรา***********นทร์
 17. ชนนิ**********งศรี
 18. ชนม์***********ักษา
 19. ชลมา********ชกุล
 20. ชวิก******************ณ์
 21. ชิชญ***นามา
 22. ฐิฏิ*********************************ฒน์
 23. ฐิตา***************โชติ
 24. ณัฐพ********ทศน์
 25. ทิวา***ตนภู
 26. ธนพง*******ัตน์
 27. ธนพล******สน์
 28. ธนะว*******ันทร
 29. ธัญช****ฤคณา
 30. ธิติ*****************์กุล
 31. ธีระ*************นธุ์
 32. ธีรั**************นขาว
 33. น.ส ***************นนท์
 34. น.ส.*****************นต๊ะ
 35. น.ส.**********************ครัว
 36. น.ส.**********ัตนะ
 37. น.ส.***************ี้ยง
 38. นภัส*********************************************ภรณ์
 39. นวพล*****************ครัว
 40. นส. *******โสพล
 41. นส.จ************โสภา
 42. นัดด*******งแร่
 43. นันท************************************************ัลย์
 44. นางเ****เลพล
 45. นางน**************************************ห์โต
 46. นางน*************************************ห์โต
 47. นางล**********************************************************************************************************************งวัน
 48. นางส******************************************สดิ์
 49. นางส************มทับ
 50. นางส*********กวอน
 51. นางส***********ยงค์
 52. นางส***********************************************ครัว
 53. นางส************************************สริฐ
 54. นางส***********วงาม
 55. นางส***********ฑียร
 56. นางส**************************************ชาติ
 57. นางส***************ัมย์
 58. นางส****************ชติ
 59. นางส*****************นธุ์
 60. นางส****************นธุ์
 61. นางอ*********นนท์
 62. นาย ***************ภูมิ
 63. นายก************************ครัว
 64. นายก******************สิริ
 65. นายฐ***************************************จริญ
 66. นายธ********ศิริ
 67. นิธิ**************พงศ์
 68. เนติ***********ัพย์
 69. ปภัง*******รชัย
 70. ประพ******ญสูง
 71. ปัณณ***********รมณ์
 72. ปิยะ**************สริฐ
 73. เปรม*************มวัน
 74. พชรพ**********รรคะ
 75. พรพร********นทร์
 76. พัชร***ุขมา
 77. พันท*****างดี
 78. พิชญ***********บัติ
 79. ไม่ป********กนาม
 80. รุ่ง*********์เสน
 81. เรณุ********ัมย์
 82. เลิศ************แก้ว
 83. วิมล********รฬาร
 84. วิลา*******่ทวี
 85. วิลา***********วยผล
 86. ส.ต.***********ูศรี
 87. สมชั**********************************************************************************************************ครัว
 88. สมปอ******ำหู้
 89. สรัล***********************ครัว
 90. สิริ***********ณมุข
 91. สุกฤ*********************ครัว
 92. สุกั*********สถิต
 93. อนัน******ดศรี
 94. อรสา*******************************************************************************************************************************ครัว
 95. อลิน**ิรมร
 96. อังศ****************านิช
 97. อัญธ*************งคาร