วัดสว่างอารมณ์

1 ม.10 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดสว่างอารมณ์ 1 ม.10 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Suda**********apan
 2. กัญธ******กะตะ
 3. กันต***********ตทอง
 4. กันต*********ฤกษ์
 5. ขวัญ*********ุมหิ
 6. ขวัญ********วนดี
 7. คงเด*********ันต์
 8. จันท****************สกุล
 9. จิตต*******************ัตน์
 10. จิรส**********ัฒน์
 11. ชลธิ***พลมา
 12. ชลิต************แก้ว
 13. ชัชพ**************พศาล
 14. ชัญญ***************************าย่า
 15. ชัญณ*********านิช
 16. ชัณญ*********านิช
 17. ญาณิ******************ครัว
 18. ฐาณิ*************************************านพร
 19. ณปภั******ีวิต
 20. เดชพ************ากุล
 21. ทศพร***่งสม
 22. ธมลพ***************ากุล
 23. ธรรม************************ครัว
 24. ธีร์*************นทร์
 25. ธีระ************นธุ์
 26. น.ส ***************นนท์
 27. น.ส.*************เลิศ
 28. น.ส.**********คุ้ม
 29. น.ส.********ันละ
 30. น.ส.*********ตจิต
 31. น.ส.********************************************แจ้ง
 32. น.สจ******าโตะ
 33. นพวร********ินพร
 34. นพวร***************************ยาธร
 35. นริศ******สงค์
 36. นฤมล****่ทอง
 37. นส ม************นธุ์
 38. นางศ*****************ทร์
 39. นางส***********นต๊ะ
 40. นางส**************************าตร์
 41. นางส***************ยิ่ง
 42. นางส*********************************************างบุ
 43. นางส***********ีงาม
 44. นางส*************่มใจ
 45. นางส****************วิมล
 46. นางส***************เกษม
 47. นางส**********************งกิว
 48. นางส*****************ีคุณ
 49. นางส**************************************ชาติ
 50. นางส*************สร็จ
 51. นางส*****************ทธิ์
 52. นางส*********จินะ
 53. นางส*****************นธุ์
 54. นาถต***องพล
 55. นาย *************ันต์
 56. นาย **************************************************ครัว
 57. นาย *********แก้ว
 58. นาย *************************ครัว
 59. นายเ*********งมาก
 60. นายเ***********ทะดี
 61. นายฐ****************************************สริฐ
 62. นายณ*****************งกิว
 63. นายต*********จุ้ง
 64. นายน***********จงกล
 65. นายบ***********ันธ์
 66. นายป********ชวลี
 67. นายย*********************ครัว
 68. นายร**************************************************************************guez
 69. นายศ**********หลิม
 70. นายส*************************************ุไทย
 71. นายส***********วรรณ
 72. นายส*********************คงทน
 73. นายอ*****************************************แก้ว
 74. นิชา*******ร์ดี
 75. บรรจ*******เทรล
 76. เบญจ******์นิล
 77. เบญญ******************************ัว
 78. ประภ**********ัฒน์
 79. ปริย***********รกุล
 80. ปิยน****ถาวร
 81. ไปรย********ิกิจ
 82. พรพร********นทร์
 83. พัชร**********ามร์
 84. พันธ**********โกมล
 85. พาขว*****ท์นา
 86. พินิ*******ุภาพ
 87. พิมพ***********วัติ
 88. พิมล********************************มกิจ
 89. พุทธ***********เนิน
 90. ภาสุ*******ุสิก
 91. ไม่ป********กนาม
 92. ยุพด****ทการ
 93. รังส*******บทวี
 94. รัฐพ***************************************ญกุล
 95. รัสร*******************าตร์
 96. รุ่ง**********ะย้า
 97. วรรษ******มเลข
 98. วิชญ*****ามณี
 99. วิมล********รฬาร
 100. วิรา********นเดช
 101. วิไล***************ชัย
 102. วิไล******ิดดี
 103. วีระ***********ิจจา
 104. เวทิ********จริญ
 105. ศรีอ*********วศรี
 106. ศรุต****************************ักษ์
 107. สมปอ******ำหู้
 108. สมหญ*************รรม
 109. สรวี***********ญชัย
 110. สรศั*********สงฆ์
 111. สัญต**************************ครัว
 112. สิริ*********นุ่ม
 113. สุกั********์ศรี
 114. สุชา*************************************ikov
 115. สุณิ*********ยนต์
 116. สุนิ***********ัพย์
 117. สุพิ***********ทธิ์
 118. สุภา*************รือน
 119. สุภา**********นุ่น
 120. สุวิ***********ศิริ
 121. อาริ********ช่วย
 122. อิสร****************ญจน์
 123. อิสร**************ิ์
 124. เอษาอษา
 125. เอษา**********นธุ์
 126. เอษา***********นธุ์