สำนักงานหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม

จุดอำเภอบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ สำนักงานหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม จุดอำเภอบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. รั**********************************************************************ิมฮะ
 2. -
 3. J
 4. กชพรกชพร
 5. กนกว***************************่ทอง
 6. กนกว**********าทอง
 7. กรณิ****ือขำ
 8. กฤษณ**************ชื่น
 9. กัญช***********************************ักษ์
 10. กัญญ**********************ครัว
 11. กัณฐ*********นอ้น
 12. กิ่ง*********ัพย์
 13. กิติ**********ทธิ์
 14. กุลญ*************ชานิ
 15. กุลณ********************ครัว
 16. กุลธ*******เนตร
 17. เขมจ*********************ครัว
 18. เขมิ***เกษร
 19. คชาภ********แก่น
 20. ครอบครัว
 21. ครอบ**********านต์
 22. คุณป****** หยก
 23. จรัส**********ทรรภ
 24. จองเซอุน
 25. จันท************สีกา
 26. จันท************ิตต์
 27. จิดา************************ครัว
 28. จิตต**********นากร
 29. จิตต**********ูลย์
 30. จุฑา*****ินโท
 31. จุติ*********วงค์
 32. ฉัตร*******ดาธร
 33. ชญาภ***********************************************************************นธนู
 34. ชนัน*****ชมพุ
 35. ชนัน******มพุฒ
 36. ชนาก***********************************************************รือง
 37. ชนิก******ุณสร
 38. ชนิด*********ัตน์
 39. ชนิศ****าขาว
 40. ชโลธ***จบุญ
 41. ชเวย*****GOT7
 42. ชิโน*******นทร์
 43. ญาณิ******มทอง
 44. ญาณิ****องมี
 45. ญาณิ**************ูลย์
 46. ญาดา****ชั่ว
 47. ฐาปณ*******องฮี
 48. ฑิตฐ*******ธิสา
 49. ณรงค*************************************นนท์
 50. ณัชณ********เจิม
 51. ณัชณณิชา
 52. ณัฏฐ********************แก้ว
 53. ณัฏฐ*************เทวี
 54. ณัฏฐ**********ิงห์
 55. ณัฐก*************ล้าย
 56. ณัฐช*******ันมา
 57. ณัฐน*************กดิ์
 58. ณัฐส*************ทศรี
 59. ณัฐา*****************สิริ
 60. ดลชน****มพุฒ
 61. ดวงก*******จริญ
 62. ดาธช************ลงาม
 63. ทวิต******************ครัว
 64. ทวีพ*****พาลี
 65. ทัศน****************รรณ์
 66. ทิพย***************************************โสภณ
 67. ธณกร*******ชาติ
 68. ธนคม*****ัฒนา
 69. ธนนั************วงศ์
 70. ธนพร*************ิกุล
 71. ธนาก*********สดิ์
 72. ธมกร*********สริฐ
 73. ธัญช*********ะพาฬ
 74. ธัญญ*********บรรณ
 75. ธิติ************พงศ์
 76. น.ส ************************************ุนทร
 77. น.ส.**************ณนฆ์
 78. น.ส.****************รรณ์
 79. น.ส.**********************************************************รัว)
 80. น.ส.*********************************่อนๆ
 81. น.ส.************ังข์
 82. นภัส********สีดา
 83. นัชช*********ทชัย
 84. นันท**********เดิม
 85. นันท********งสุข
 86. นางร*******งนาน
 87. นางส********************************************************************รีชา
 88. นางส*****************รณ์
 89. นางส************นเสน
 90. นางส*************************************ไชโย
 91. นางส****************************************************************************ิลป์
 92. นางส***************************************************าศรี
 93. นางส****************ทียะ
 94. นางส**********************************************ครัว
 95. นางส*******************อร์ฟ
 96. นางส**************ศษโฐ
 97. นางส*****************ทธิ์
 98. นางส***********ัศนา
 99. น่าน*************มซ่า
 100. นาย *************นทับ
 101. นายฉ**********ดาธร
 102. นายเ************ก้อน
 103. นายโ*************************************************************************************ะกูล
 104. นายณ**********************2543
 105. นายด****************************** Han
 106. นายธ***********************นทอง
 107. นายธ****************************************ครัว
 108. นายป******************วงศ์
 109. นายว***********ัตน์
 110. นายอ*********งจีน
 111. นิชด****ญยัง
 112. เนตร*******เป้า
 113. บริษ*********************************ำกัด
 114. บัณฑ**********องดี
 115. บุญญ**********อดิน
 116. ปนัด***************ูรณ์
 117. ประท**********ื่อง
 118. ประภ*สสร
 119. ป๋วยป๋วย
 120. ปะกา********************************************ักษ์
 121. ปะกา********ุนทด
 122. ปะกา**************************************************************บัติ
 123. ปัญจ*******************************ันทิ
 124. ปัญจ*******************************************ชบัว
 125. ปัญจ**********งไชย
 126. ปาริ**********นทร์
 127. ปิยะ*********เริง
 128. พรชน********คชัย
 129. พล เ******************************************************************น้อง
 130. พัณณ*************นทร์
 131. พิชญ*****สกุล
 132. พิรด**********งว้า
 133. พุธิ*********ีทอง
 134. เพีย************************ครัว
 135. ไพบู**********วงศ์
 136. ภัทร*********************************ักษ์
 137. ภัทร************ี่ยม
 138. ภัทร********นวัน
 139. ภัทร*********จรูญ
 140. ภัธภ***********ฤทธา
 141. ภาวิ************วศน์
 142. ภิรญ******วงษ์
 143. มณีร*********ล้อม
 144. มณีร********************************น้อง
 145. มรรษรษณา
 146. เมธา******ผ่อง
 147. ไม่ป********กนาม
 148. ยุรี**************************************************************************************สริฐ
 149. ยุวด************กดิ์
 150. รวิษิษฎา
 151. รวิษ********รีทส
 152. รวิษ********รีทา
 153. รอยบ*********************************ัฒน์
 154. รัตน********************************************************************ิมฮะ
 155. รัตน*****************************************************************************************มสิน
 156. รินธ***********ิชัย
 157. รุ่งอรุณ
 158. ฤทัย*********ตรอด
 159. ลักขขณา
 160. ลักษ*******************************************************ิชญ์
 161. วรกา***********************ครัว
 162. วรัญ******************************ลิ่น
 163. วราง*******ิทิศ
 164. วราภ******นงาม
 165. วราร************************ครัว
 166. วัชร***********ทะสา
 167. วิจิ***************************************************ครัว
 168. วิชุ*************************รกุล
 169. วีรป*********จบัว
 170. ศรัญ******าดึก
 171. ศรัณ**********************************ครัว
 172. ศศลั**************ายุธ
 173. ศิรย*************กดิ์
 174. ศิริ*************************************อำพร
 175. ศิริ**************************ดาดี
 176. ศิลา**************พศาล
 177. ศิวั********รทัต
 178. ศุภน*******เล็ก
 179. ศุภร***********************ครัว
 180. สนธิ*************วณิช
 181. สลิล*********************ครัว
 182. สุดา*****************ครัว
 183. สุปั************ล่อม
 184. สุภา***********พริด
 185. สุภา*****************ครัว
 186. สุวั*********ักษ์
 187. โสธิ*******ิรัญ
 188. หจก.********ีเซล
 189. อภิณ***********************ุลพร
 190. อมรร**********์สัน
 191. อร
 192. อรอุ********ยิ้ม
 193. อริส****ินตา
 194. อักษ*****ญยืน
 195. อารี******************ครัว
 196. อิทธ*******************************************์วาน
 197. เอกช*************************************************ิกูล