ผู้ยากไร้ขอโลงบริจาค

รับจาก รพ.หัวหิน ไปที่ อ.โพนพิสัย จ.บุรีรัมย์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ ผู้ยากไร้ขอโลงบริจาค รับจาก รพ.หัวหิน ไปที่ อ.โพนพิสัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Sina**haya
 2. กมลเ***********************ครัว
 3. กุลน***********งอ้น
 4. จุฑา***********ัญญา
 5. ณภัท***********ครัว
 6. ณิชา*************ักษ์
 7. ธดาก***************************************ัตน์
 8. ธนภร*********ะยูร
 9. ธิดา*******ูมคำ
 10. นางส***************นุ่น
 11. นาย *****************ุนทร
 12. นิสา*******ิมพ์
 13. เนตร*******วสืบ
 14. ปวีณ*******ันธ์
 15. ปาริ**********นทร์
 16. พรชน*******************************************ตาคำ
 17. พิชญ*********ุมพล
 18. พิชญ*************ักษ์
 19. ศุภา******ใจดี
 20. สิริ************วงษ์
 21. อังค***********ยิ่ง
 22. เอกร********************ครัว

ผู้ยากไร้ขอโลงบริจาค

ไปที่ 183 ซ.รังสิต นครนายก 51 ต.ประชาธิปัตย์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ ผู้ยากไร้ขอโลงบริจาค ไปที่ 183 ซ.รังสิต นครนายก 51 ต.ประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ธนิน******นนท์
 2. นางส***************************************สดิ์
 3. นาฎว*************ัตน์
 4. วลิญ*******รจน์
 5. ศรธง************ถาวร
 6. สิริินดา

วัดเกตุวารี

51 ม.3 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดเกตุวารี 51 ม.3 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. นาย************น้อย
 2. -
 3. 1. อ******************************************************************พงศ์
 4. Khai**********hanh
 5. Yani**************mitr
 6. Yani*********mitr
 7. กชกร***พุทธ
 8. กชธพ**********ทธิ์
 9. กนกพ******ัสสา
 10. กมลพ*********จรัส
 11. กรฐิ********ิลป์
 12. กรรณ*********วงษ์
 13. ก่อพ**********หมู่
 14. กัญญ***********รชิต
 15. กัลย******************ครัว
 16. กานต*******นการ
 17. กานต***********ะโชค
 18. กานต***********รณทศ
 19. กีรต*********มาร
 20. กุลจ*********ัญญา
 21. กุลธ***สร์
 22. กุศล***********ยากร
 23. เกตุ*********ำรุง
 24. เกวล******อึ้ง
 25. เกวล***********วงค์
 26. เกศก**********รภาส
 27. ของข************ูลย์
 28. เขมิ******มานพ
 29. ครอบ**********ัฒน์
 30. ครอบ***********รือง
 31. ครอบ************************ลสาร
 32. ครอบ***********************************านิช
 33. จตุพ**********วงศ์
 34. จักร*******************************************ัตน์
 35. จันจ***********นทร์
 36. จิณห*********************ogum
 37. จิตส**างค์
 38. จินต********************ัตน์
 39. จิรน*************นทร์
 40. จิรา*******านดำ
 41. จิรา*********อรุณ
 42. จุฑา*********************************นธุ์
 43. จุฬา*********วงค์
 44. เจนน**********อุดม
 45. ฉัฐววีณ์
 46. ฉัตร**********************************ดิ์
 47. ชนิก*******รมมา
 48. ชนิด*********ัตน์
 49. ชนิส*********สดิ์
 50. ชวัล**************สริฐ
 51. ชวิศ**********************ครัว
 52. ชุติ********สกุล
 53. ชุติ*******แก้ว
 54. ญาณิ******โสภณ
 55. ญาดา****************************************************************่อง)
 56. ญาตา*********ศิริ
 57. ฐวมล******ิมศร
 58. ฐานว*******ธำรง
 59. ฐิติ*******ิบูล
 60. ณปภั*****พียร
 61. ณัชช*******ะยูร
 62. ณัฏฐ*****กวิน
 63. ณัฐก*********คุณา
 64. ณัฐช******แก้ว
 65. ณัฐช*********มชัย
 66. ณัฐช*********ากุล
 67. ณัฐณ**********ันท์
 68. ณัฐพ***********วงศ์
 69. ณัฐร**********ัมย์
 70. ณัฐร***********รรยา
 71. ณัฐว*******อนใจ
 72. ณัฐว****************ิชณ์
 73. ณิชา**************************ีสุข
 74. ณิฌา********รไกร
 75. ดลนภ********มิตร
 76. เด่น**********ครัว
 77. ทศพร*****ระยา
 78. ทัศน******ถาวร
 79. ทิพย************กลาง
 80. ทิพย*********อุดม
 81. ทิพว*************มือง
 82. ธนัท*****มนุช
 83. ธนาน****************ยรติ
 84. ธนิด*****บ้าน
 85. ธมนว*********ีนุช
 86. ธมลว*****ริยะ
 87. ธราพ*******************************************************************************************ทธิ์
 88. ธัชพ*********จยตา
 89. ธัญญ********ินิจ
 90. ธัญชญชนก
 91. ธัญญ************มทย์
 92. ธัญญ**********ฤทัย
 93. ธัญว****************ษ์ธา
 94. ธัญว******พรม
 95. ธันย*********สกุล
 96. ธัมช*********ธรรม
 97. ธิวา********วงค์
 98. ธีรด**********น้อย
 99. น. ส********สียา
 100. น. ส*******สียา
 101. น.ส.*************ทธิ์
 102. น.ส.***********************************อุบล
 103. น.ส.************ันทะ
 104. น.ส.*******************************็ชร์
 105. น.ส.*********ตะนะ
 106. น.ส.***************************************************ผึ้ง
 107. น.ส.**************************ครัว
 108. น.ส.**************************ครัว
 109. น.ส.*************************************************็ดสี
 110. นภัส*************รมณี
 111. นลิน*********ัจน์
 112. นวลษ********ิญโญ
 113. นัจก************งไกร
 114. นาฃส******************เนิน
 115. นาง ********************************************************************************************************************ครัว
 116. นาง ***************ลที
 117. นางช**************ชิมา
 118. นางท************เพ็ญ
 119. นางว***********************ำราญ
 120. นางศ********************************************************************************************************สกี้
 121. นางส********พงษ์
 122. นางส*********ตะนะ
 123. นางส*************ระโห
 124. นางส*****************ศรี
 125. นางส***********านอก
 126. นางส*************รจน์
 127. นางส************งนคร
 128. นางส*************ทธิ์
 129. นางส**************************************************ชลติ
 130. นางส****************ะกัง
 131. นางส**********************ิบูล
 132. นางส***************************ครัว
 133. นางส****************ทกุล
 134. นางส*********************************แก้ว
 135. นางส************กุล
 136. นางส**************ลนวล
 137. นางส****************องคำ
 138. นางส**************งแพง
 139. นางส**********************่าที
 140. นางส**********************************ถวิล
 141. นางส***************ารใจ
 142. นางส***********อ่าน
 143. นางส*****************************************ิพย์
 144. นางส********************************************************งณชา
 145. นางส***********งแกะ
 146. นางส************ลิ้ม
 147. นางส******************เนิน
 148. นางส**************************************************************าภยศ
 149. นางส*******************นทร์
 150. นาย **********************************เย็น
 151. นาย *********ญทวี
 152. นายก*********************************************************พิ่ท
 153. นายก********ลนวล
 154. นายก***********************************************ครัว
 155. นายป*********หลาย
 156. นายพ*****************จริญ
 157. นายม**************************ัติ
 158. นาวส***********ทุดม
 159. น้ำฝ**********ดิ์
 160. นิจว*******************************ขว้า
 161. นิรช****ดไพร
 162. นุชจ*********รรณ์
 163. นุสร***********************************************************************************************************ะอาด
 164. บงกช*******อุดม
 165. บรรพ*****พุฒิ
 166. บุปผ**********รมมา
 167. บุพผ*****จริญ
 168. บุศร*******รรพต
 169. เบญญ**********อาสา
 170. เบญญ*********กล้า
 171. เบลลบลล์
 172. ปฏิญ*******************ำลัง
 173. ปฐมา********รงค์
 174. ปนัด**********งสุข
 175. ปนิต********พคุณ
 176. ปพิช****ลลาภ
 177. ปภาว***************ยกุล
 178. ปภาว*********องใส
 179. ประภ*********ยขาว
 180. ปรัช**************ิทยา
 181. ปรัต*****************************รือง
 182. ปริช** สมอ
 183. ปลื้ลื้ม
 184. ปวีณ******ัตน์
 185. ปัณณ******************************************ัศน์
 186. ปัทม*********ุสอน
 187. ปัทม******งหลง
 188. ปาง
 189. ปานฝ**********ใหญ่
 190. ปาริ*********พทย์
 191. ปาริ**********าะห์
 192. ปาริ********งงาม
 193. ปาลิ*******************************************สริม
 194. ปาลิ********************************************************************สริม
 195. ปิยธ***********ลกุล
 196. เปรม******ชรดี
 197. พชรพ*****อาภา
 198. พรชน****************************************************นารถ
 199. พรชน***************************************************************โชติ
 200. พรรษ*************ัศร์
 201. พรลภ********นแปด
 202. พรวจ**คนชม
 203. พรหท****ุดใจ
 204. พลอย*************นชัย
 205. พอเพ*************ันธ์
 206. พัชร**************************************รีย์
 207. พัฑฒ*********แก้ว
 208. พัณณ********อุดร
 209. พิชญ******จักร
 210. พิชญ************ุชิน
 211. พิชญ*******แก้ว
 212. พินฑ*********ภูผล
 213. พิมป*********รณดี
 214. พิมพ*******ลสาร
 215. พิมพ************ูรณ์
 216. เพชร*******************ครัว
 217. ภัทท******งไทย
 218. ภัทร************ไชยา
 219. ภัทร***************ัฒน์
 220. ภัสร*ภรณ์
 221. ภาธร**************ักดี
 222. ภาวั******************************เย็น
 223. มัฑณ*********ารณ์
 224. มินต********แย้ม
 225. มิรั**********เงิน
 226. เมทณ*****เกษม
 227. ไม่ป********กนาม
 228. ไม่อ*กนาม
 229. ยมลพ*******ันธ์
 230. เยาว***************เลิศ
 231. รติม*********กรรม
 232. รวิษ**********่นคง
 233. รัฐน*******ตุ้ม
 234. รัตต*********ัดชา
 235. รัสร*****************ัฒน์
 236. รินท*****************ิตติ
 237. ลักษ*********รเณร
 238. ลัดด**********ุญมี
 239. ลูกแ**********ทียะ
 240. วนัส**********นศรี
 241. วรพิ************ชียร
 242. วรัช***************ินดา
 243. วรัญ****************************************************าคำ
 244. วรัญ********************ครัว
 245. วรัณ****************ครัว
 246. วราง*********เงิน
 247. วราภ*****ิเดช
 248. วราล**********บุตร
 249. วลัย***************ธรรม
 250. วลัย**********************************ธรรม
 251. วสุธ********เผ่า
 252. ว่าท********************************ครัว
 253. วารุ**********วิชส
 254. วิชช**********รลาภ
 255. วิภา*************ศิริ
 256. วิมล**********ยบาย
 257. วิรั********ชมภู
 258. วิสน**************ทธิ์
 259. วีณา********่ยม
 260. เวธิ***********ิตา)
 261. ศจี **ลมณี
 262. ศราว*******หลิม
 263. ศศิว*********ัชนี
 264. ศศิว*******มทอง
 265. ศิรภ***********างค์
 266. ศิริ**************************กล้า
 267. ศิริ***********พศาล
 268. ศิริ*************วรรณ
 269. ศิลป************ะมูล
 270. ศุภธ*******รลูก
 271. ศุภร*******ลีตา
 272. ศุภล*********โยธา
 273. สมปร*******************รัว
 274. สยุมุมพร
 275. สรัญ*******อรุณ
 276. สิริ*******นะภู
 277. สุกั*****ันหา
 278. สุดา**********************ครัว
 279. สุทธ*********ล้าย
 280. สุพร************************************************************************ถาวร
 281. สุพั**********************มิตร
 282. สุพิิชญา
 283. สุภี**************์ชัย
 284. สุรช******รสอน
 285. สุรี********************ครัว
 286. สุวิ*****่นดี
 287. สุวิ******อ่อน
 288. เสฎฐ***************นทร์
 289. โสพิ*************************************สกุล
 290. โสมส*************ยงคำ
 291. อณัตัตยา
 292. อณัต*********เทิง
 293. อนงค********แสวง
 294. อนุร***********ชรผล
 295. อภิญ*****************ครัว
 296. อมรร********อ่อน
 297. อรยา***นคาย
 298. อรัญ*****นยิน
 299. อริย********************************************************************นิธิ
 300. อริส*****************ครัว
 301. อริสริสา
 302. อรุณ**********มงคล
 303. อังค******************************************************************************************สริฐ
 304. อัจฉ****ำวัง
 305. อัจฉ********ันธ์
 306. อัจฉ********ศรี
 307. อัญช******รจน์
 308. อัฐณ************นกุล
 309. อัณศ******************์กุล
 310. อันธ************ลกุล
 311. อารี*************เนิน

วัดเกตุวารี

51 ม.3 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดเกตุวารี 51 ม.3 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Suninisa
 3. Sunnunny
 4. กชกม**********ากุล
 5. กมลช********วงศ์
 6. กฤติ**************ิลป์
 7. กฤษณ****มสอน
 8. กัญญ********************ครัว
 9. กานต***********ะโชค
 10. กิตต*******ชาธร
 11. กุญญ*************ัตน์
 12. กุลธ************กรรม
 13. ไข่ม*********ิชัย
 14. จรัส****มศรี
 15. จสอ.************แย้ม
 16. จันจ******ะเทศ
 17. จิรพ******ณเดช
 18. จิรภ******ุชโร
 19. จิรา************งไพร
 20. จีรญ******ญไชย
 21. จุฑา*******ยโล่
 22. จุฑา*********ัตน์
 23. ฉัตร***********************************ดิ์
 24. ฉัตร*ิยา
 25. ชฎาพ****ขสิน
 26. ชนาธ**********นทร์
 27. ชนิด********์นอก
 28. ชยาม****งขาว
 29. ชโลท*****ขียว
 30. ชานา*****มสิน
 31. ชาลิ************ทภัค
 32. ชาลิ********ณศรี
 33. ชิดก*******ีกุล
 34. ชุติ************ัจจา
 35. ชุติ***************************ถบุญ
 36. เชิด****************ัฒน์
 37. โชติ*********สกุล
 38. ญาณิ********พิมล
 39. ณกาน******ทะนา
 40. ณศพร***ตะโส
 41. ณัชช*******ะยูร
 42. ณัฏฐ********************ครัว
 43. ณัฐก**************งกูล
 44. ณัฐณ************นนท์
 45. ณัฐธ**********ัพย์
 46. ณัฐธ********ินดา
 47. ณิชา*************สแสง
 48. ณุตา*****เร็จ
 49. ดนิต*********ยรติ
 50. ถนัด********ิเสน
 51. ทัญก******มือง
 52. ทิวา***********ื้อง
 53. ธนกม****สนธิ
 54. ธนดล****งขัน
 55. ธนัญ******ขล้น
 56. ธวนั********สกุล
 57. ธัญช********************ครัว
 58. ธัญญ*************************************************************ครัว
 59. ธีร์********แก้ว
 60. น.ส.*************ธรรม
 61. น.ส.***************************ครัว
 62. น.ส.**********่อคำ
 63. น.ส.********ีอมร
 64. นฐสร****วุฒิ
 65. นนนภ******พงษ์
 66. นพวร*******************ครัว
 67. นภสร**อนดง
 68. นวพล*******ทธิ์
 69. นวลป**********กลีบ
 70. นส.ส***********************ครัว
 71. นัทธ****วลตา
 72. นันท**********เราะ
 73. นันท******ปกิจ
 74. นางส************มวัน
 75. นางส*********************าณิช
 76. นางส**************************************************************คีรี
 77. นางส******************ฤกษ์
 78. นางส************ตุ่น
 79. นางส**************นกุล
 80. นางส*******************************วรรณ
 81. นางส********************************************ามาศ
 82. นางส**************************************************เกิด
 83. นางส****************วาโย
 84. นางส*******************ันธ์
 85. นางส*************วรรณ
 86. นางส****************ฑียร
 87. นางส***********************ภรณ์
 88. นางส*********************************************************************************่อมร
 89. นางส****************ภีร์
 90. นางส************จขาน
 91. นางส******************ทธิ์
 92. นางส**************อุดม
 93. นางส**************************************************************************ครัว
 94. นายจ**********ธิมา
 95. นายเ************ก้อน
 96. นายถ***********************************บงค์
 97. นายธ*************รธนา
 98. นายบ********************************ันท์
 99. นายภ***************กดิ์
 100. นายว*****************************่งใจ
 101. นายส*********มศรี
 102. นิรม******คนธ์
 103. นิษฐ*********นธุ์
 104. เนื่***********ัฒนา
 105. บรรพ**************ครัว
 106. บราล*******************ครัว
 107. บัณฑ*******************************************************************าไก่
 108. บุญเ*******************ยไหม
 109. บุญส*********ว่าง
 110. บุศร****************ิกุล
 111. บุษร*****นนท์
 112. เบญจ****************วรรณ
 113. ปราณ********************ครัว
 114. ปวริ*********ชกุล
 115. ปัญจ**********งไชย
 116. ปาจร*********นาวา
 117. ปานช******สมัย
 118. ปาริ**********ริยา
 119. ปาริ**********งคาย
 120. ปาริ**********นทร์
 121. ปิยะ*******ะแนว
 122. เปรม*******มจิต
 123. พงศ์*************ันธ์
 124. พบพล**************ชาติ
 125. พรพั***********คุณา
 126. พรรณ*************นีย์
 127. พลอย*******พลอย
 128. พัชร**********************ครัว
 129. พัชร**************นงาม
 130. พัชร************************************าบวร
 131. พันไ***********************ครัว
 132. พีรย*********สริฐ
 133. เพ็ญ***********ินธร
 134. ภัทร*****************************ุตร์
 135. มนวิ*******พกุล
 136. มิ่ง****************์กุล
 137. เม แ*********************ไนน์
 138. ไม่ป********กนาม
 139. ยลดา***าศรี
 140. รฉัต********************************นทร์
 141. รัศม*******ัลย์
 142. รินล***********ครัว
 143. รุ้ง*********************************มงค์
 144. ลัดด***********ะโปะ
 145. วราภ******หล้า
 146. วริศ***************รจน์
 147. วริษ****ลล้น
 148. วโรช*******ชื้อ
 149. วัชร***********ทธิ์
 150. วัลลลียา
 151. วาริ********ักคำ
 152. วิบู********มาลา
 153. วิภา****************************************************************ชากร
 154. วิริ***************ุภาพ
 155. วิลา***************จริญ
 156. ศศิ *****************ครัว
 157. ศศิม**********ะโฮม
 158. ศศิว**********ทธิ์
 159. ศศิโ********************ครัว
 160. ศุภล*********เข่ง
 161. ศุภา*******กุณี
 162. สรวิ****อมือ
 163. สุกั********นธิ์
 164. สุจิ************************************************************************รชัย
 165. สุนิ******ขวัญ
 166. สุพร****สีขำ
 167. สุพิ******กล้า
 168. สุภร******งมูล
 169. สุวค*********ณหาร
 170. สุวิ***คนึง
 171. โสฬส*********วงศ์
 172. หนึ่********************ครัว
 173. อนงค**********ชกุล
 174. อมรร*********ีทอง
 175. อรชพ******อุดม
 176. อรพิ*********ิมาย
 177. อรวร********อภัย
 178. อรอน************รรณ์
 179. อสมา*********ระสม
 180. อัยล*****************ครัว
 181. อิทธ*****************์สิน
 182. อุไร********วมณี
 183. เอสิ*****************อง

วัดบ้านโคกกะนัง

ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดบ้านโคกกะนัง ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ***************************************************************************จิตร
 2. Chut********************* Abe
 3. กชพร*********วงศ์
 4. กนิษ************คีโร
 5. กรชน***********พศาล
 6. กรลด******จริญ
 7. กรวร******เชษฐ
 8. กรุณ********ุกกะ
 9. กฤต ***าทอง
 10. กฤตย*********************ครัว
 11. กฤติ**********เพ็ง
 12. กันต********เจ็ด
 13. กันย**********ะภัย
 14. กานต**********************พงศ์
 15. กิ่ง**************ะกุล
 16. กิตต************์ไวย
 17. กิติ*******งนาค
 18. กุสุ***********ันท์
 19. ขวัญ***********ัตน์
 20. เขมก******************ครัว
 21. คุณก**********************:แทน
 22. คุณภ********************ไทด์
 23. คุณแ***********************************งษ์
 24. จริย*******าค
 25. จันท*********ยแสน
 26. จิชพ***************************************************************ุจน์
 27. จิณณ******ูโสด
 28. จุฑา*******ยโล่
 29. จุฑา*******ินคง
 30. เจีย*********นธนู
 31. ฉวีว*********ันต์
 32. ชญาภ*******รชตะ
 33. ชนกพ**********************ครัว
 34. ชนัญ********วมณี
 35. ชมพู**********ุดใจ
 36. ชลิต*****************ครัว
 37. ชโลธ***จบุญ
 38. ชัญญ**********ครัว
 39. ชุติ*****มนิล
 40. ฐานิ********็ชร์
 41. ฐิติ***********ชื้น
 42. ณัฏฐ***********************************************************************************************นือง
 43. ณัฐก*******อกิจ
 44. ณัฐณ**********ันท์
 45. ณิชก*********นโยน
 46. ณิชา******************ครัว
 47. ตวงพวงพร
 48. ทอฝั*******************************************************************ิมมา
 49. ทอรุ******ทกนก
 50. ทิพธ**********ัลป์
 51. ธนกฤ********สดิ์
 52. ธนุแ******ครัว
 53. ธมนว********ิษฐ์
 54. ธมนว*********เล่อ
 55. ธรรั**********ะสาท
 56. ธัญญ*****************สกุล
 57. ธัญส*********ะกูล
 58. ธีรน*********สูตร
 59. น ส.*****************************************************แย้ม
 60. น.ส.***********จริญ
 61. นพดา**************************************ภรณ์
 62. นภัส********โคตร
 63. นภัส*******ุญชู
 64. นฤดี*********************วะรา
 65. นฤมล**************************************************************************************************************ขเสน
 66. นส.ณ************ห้อย
 67. นันท*นภัส
 68. นันท**********กลาภ
 69. นันท**********ทสิน
 70. นางส**************ทอง
 71. นางส*****************************ครัว
 72. นางส****************พงศ์
 73. นางส**************ันโท
 74. นางส****************วรรณ
 75. นางส*************ชมภู
 76. นางส************าศรี
 77. นางส*************ัยธร
 78. นางส*****************ุญนำ
 79. นางส******************ูสิน
 80. นางส**************************ครัว
 81. นางส***********ไลซ์
 82. นางส***************************************************************************************************************ามดี
 83. นายช***************************************เงิน
 84. นายด*****สุจา
 85. นายว********************************ินาม
 86. นิศฌ***************ยกุล
 87. เนตร************แจ้ง
 88. บดิน***************ากุล
 89. บัณฑ*******************************************************************าไก่
 90. บุญเ**********************************************มนุญ
 91. บุศร*********โคตร
 92. เบญจ****************วรรณ
 93. ปณิด****นิห์
 94. ปภาก*******************ครัว
 95. ประภ***************ษกุล
 96. ปราว*******นิดา
 97. ปัณฑ******ขตัว
 98. ปาริ**********นทร์
 99. ปุริ***************ัฒน์
 100. พรชิ***********************ครัว
 101. พรนั**************สกุล
 102. พรรณ***************สตถิ
 103. พลัฏ******************ิศาล
 104. พัชรรากร
 105. พัชร********ุราณ
 106. พาณิ**********ิงห์
 107. พิชญ*********ุมพล
 108. พีรญ*********************ครัว
 109. พุทธ**********ี่ยว
 110. เพ็ญ*************ยชัย
 111. ภาณุ*******โศรก
 112. ภาสิ*********วงศา
 113. ภิญญ****************นสุข
 114. มนทิ******รุ่ง
 115. มนัส**********ญนุช
 116. มลสุ********แก้ว
 117. มัญช*****มเยศ
 118. มิสะ*********************ยาจิ
 119. เมติ************ัตน์
 120. เมสิ*********ตรี
 121. ไม่ป********กนาม
 122. รพีเ*****รมดี
 123. รังสสิมา
 124. รัชภภรณ์
 125. ราชิ************************ตน์
 126. รามิ*******บัติ
 127. ริญญ**********ัตน์
 128. รินธ***********ิชัย
 129. รุจจ*************************************************นอัน
 130. วชิร*********ธุระ
 131. วชิร*******กลาง
 132. วรกิ*********สแสง
 133. วรนุ***********ิกุล
 134. วรรษ************์วาน
 135. วราภ******หล้า
 136. วัชร*****หงษา
 137. วิชญ****************ยชนะ
 138. วิภา************ิพย์
 139. วีระ***************กดิ์
 140. ศศลั*************************ครัว
 141. ศศิช****่แต้
 142. สรรท**************************************************************************************จริญ
 143. สโรช*************************ครัว
 144. สลิล**********สดิ์
 145. สวิณ*******************กดวง
 146. สาธิ*****ังคะ
 147. สาวิ*********มิตร
 148. สิณัฐชญา
 149. สิริ************วงษ์
 150. สุภั************************ครัว
 151. สุภา******นหลี
 152. สุรั*******ิชัย
 153. สุวิ*********************ครัว
 154. อภิญ*********ธรรม
 155. อรรั***********************************************************************มพวง
 156. อรวรรรณ
 157. อรอน*******************ครัว
 158. อรอุ******จริญ
 159. อริน**************************************
 160. อริส**ดีใจ
 161. อังค***********ยิ่ง
 162. อัญธ*****าษดา
 163. อัญธ****************ิชญ์
 164. อิสสรียา
 165. ไอริ*******************ครัว

วัดทุ่งสมอ

ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดทุ่งสมอ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. น.ส**********ด้วง
 2. -
 3. กนกพ************ญจน์
 4. กนกพ****งทอง
 5. กนกว*****ุญทศ
 6. กนกว***************์กิจ
 7. กมลช***********งกูร
 8. กรอง***********์กิจ
 9. กฤตช********ัตถ์
 10. กัญญ***************ธ์ดี
 11. กัญณ*****************ปต์
 12. กันต**********แก้ว
 13. กันย******************ญกุล
 14. กานต**********************************************************วงศ์
 15. กิตต********จกิจ
 16. กิตต******้นผา
 17. กุลส******สุนะ
 18. เกวล*********************************************ธ์
 19. เกวล*******ัมย์
 20. ของข************ูลย์
 21. เขมก*****************พงษ์
 22. จรรย*******แย้ม
 23. จรูญ********นทึก
 24. จิดา**********ันธ์
 25. จิตต**********ไพรี
 26. จินต******วารี
 27. จิรช***มงคล
 28. จิรญ**********************ครัว
 29. จิรฐ***ขนอก
 30. จิรภ*******นนอก
 31. จิระ****************สกุล
 32. จุฑา*********ินิจ
 33. จุฑา**********ักร์
 34. จุฑา****************************************ครัว
 35. จุฑา***************กษนา
 36. จุฑา***********ัญญา
 37. เจีย*********นธนู
 38. ฉัตร***********************ครัว
 39. ชญาภ*******รชตะ
 40. ชฎาร*******ีนาม
 41. ชัญญ***************************แพ้ว
 42. ชุติ*******************ศิริ
 43. ชุติ*************กดิ์
 44. ฐากร********เดชา
 45. ฐานิ*****เตมา
 46. ฐาปน******เร็ว
 47. ฐิติ**********ิงห์
 48. ณัชพ******ใหญ่
 49. ณัฏฐ********************************นกุล
 50. ณัฐก*************วทอง
 51. ณัฐจ*********ักษ์
 52. ณัฐธ*********จิตร
 53. ณัฐน******ันกา
 54. ณัฐภ********************าสิน
 55. ณัฐว*************ี่ยง
 56. ณัฐา**อมณี
 57. ณิชน*นทน์
 58. ดนิต*********ื่อน
 59. ตรีช***************************************************์มณี
 60. ทิพย******เมธา
 61. ธนวั*************ยรติ
 62. ธนัญ******ขล้น
 63. ธนาว******************ครัว
 64. ธมนว********วรรณ
 65. ธัญญ***********************************************ครัว
 66. ธีร์*************ากูร
 67. น.ส.************ยิ่ง
 68. น.ส.*************์สาร
 69. น.ส.**************************ครัว
 70. นภัส**********ลตรี
 71. นภัส**********พุ่ม
 72. นภาว********วงค์
 73. นฤภร**********************************ิลป์
 74. นลพร********วรรณ
 75. นลิน*****************ยรติ
 76. นันท****************์กุล
 77. นันท**********ะสุน
 78. นันท**********เราะ
 79. นางบ***************************************************แก้ว
 80. นางส******************ภาพ
 81. นางส***********น้อย
 82. นางส******************************ครัว
 83. นางส**************ตกุล
 84. นางส**************************ารดา
 85. นางส**************มบุญ
 86. นางส*************นทร์
 87. นางส**************แย้ม
 88. นางส**************************************************************ิพย์
 89. นางส************ากูล
 90. นางส****************************พุแค
 91. นางส******************พ็ชร
 92. นางส************าศรี
 93. นางส****************************************สริฐ
 94. นางส*****************นธิ์
 95. นางส***************มถิน
 96. นางส****************รทอง
 97. นางส*********************************************โชติ
 98. นางส***************ังสี
 99. นางส**************ิ์สิ
 100. นายช*********************หลาน
 101. นายธ****************พงศ์
 102. นายน*********จริญ
 103. นิชน***** เพน
 104. นิชา********นปาง
 105. ในนา************************ตกุล
 106. บุญเ********************ยไหม
 107. บุญส******งรัก
 108. บุญส****ุมคง
 109. เบญจ***********อรุณ
 110. ปกป้******สะสม
 111. ปภัส********กลาง
 112. ประท*****************ญจน์
 113. ประภ*********ะวัต
 114. ปริญ********สนใจ
 115. ปริย********อยู่
 116. ปาริ********ุทอง
 117. ปาริ**********นทร์
 118. ปาลิ*******โยดม
 119. ปาลิ*********ันดร
 120. พ.อ.***************ูรณ์
 121. พณิต**************รมณ์
 122. พรชน*******รุ่ง
 123. พรทิ******************ุทัย
 124. พรนภ*******ัชญา
 125. พรรณ*******************ุธยา
 126. พริต*****อภาส
 127. พริ้*********ไธสง
 128. พัชช****************************ลือม
 129. พัชร****องโต
 130. พัชร*****้งาม
 131. พัชร********นงค์
 132. พัทธ************สดิ์
 133. พิชญ***********สกุล
 134. เพ็ญ****************ยรติ
 135. ภัทร**********นชัย
 136. ภัทร***********ิษฐ์
 137. ภัทร********มศรี
 138. ภาคภ*****ำนิล
 139. ภิญญ*********ัฒน์
 140. มณฑิ*******ว่าง
 141. เมย
 142. ไม่ป********กนาม
 143. รัชต**********านัส
 144. รุจย******************************่สาว
 145. รุจิ*********รีชา
 146. โรสร****************นนท์
 147. ลาวิวินี
 148. ลีลา************นทน์
 149. วรรษ*******ลิีน
 150. วรางคณา
 151. วริศ***********กรณ์
 152. วริษ*******ดิลก
 153. วัชร****************ากุล
 154. วัชร*********มาทร
 155. วาสน******สียง
 156. วิภา********ยงค์
 157. วิภาาวี
 158. วิรั*************ริญ
 159. วิไล*******************************************รี่
 160. ศราว********ลย์
 161. ศิริ*****************************วงษ์
 162. ศุจิ*ันท์
 163. ศุภศ***********************ผ่อง
 164. ศุภา***************กษตร
 165. ศุภา*******งงาม
 166. สายช******************************************็ชร์
 167. สินี*************ญจน์
 168. สิริ**************นิคม
 169. สุชา***********************************************ทธิ์
 170. สุดา********ันท์
 171. สุดา*********ตมัน
 172. สุทิ******มทวน
 173. สุพร*************************************ครัว
 174. สุภั************************ครัว
 175. สุวั***********นธุ์
 176. เสาว********ำนาญ
 177. หทัยยธาร
 178. หัทย****ู่ดี
 179. อธิค**********ากุล
 180. อนัญ*************ยรติ
 181. อภิญ*************ครัว
 182. อภิญ*******นตรี
 183. อภิว************ันท์
 184. อรปว*****จรภพ
 185. อริส**ดีใจ
 186. อริส*********ยกิจ
 187. อังค***********ยิ่ง
 188. อังศ****************าริช
 189. อัจฉ**************ยากร
 190. อัญชญชนา
 191. อาภา********************ครัว
 192. อุไร**********วรรณ
 193. อุษณ*********โสภา