วัดธัญญะผล

ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานี 12150

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดธัญญะผล ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานี 12150 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. จินต******ไพรี
 2. ธันย***************วงศ์

รพ.มงกุฎวัฒนะ

ไปรพ.มงกุฎวัฒนะ

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ ไปรพ.มงกุฎวัฒนะ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กนกอ***********ทธิ์
 2. ทิพย***********ันท์
 3. นภัส*****รมูล
 4. นางส*****************************************ฒตาล
 5. นางส************ันท์
 6. นางส*********************************************************ครัว
 7. นิรช*********วงศ์
 8. ศศิม**********ะโฮม
 9. สุดา*********รไทย
 10. สุรส********ิรัญ

วัดวังโป่ง

จ.อุตรดิตถ์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดวังโป่ง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Natn*ttha
 2. กนกว********วาจา
 3. กวิส************พงษ์
 4. ขวัญเนตร
 5. คุณว**********************ครัว
 6. ชนพร******ังคม
 7. ชิษณ***********ิลป์
 8. ณัฐช*******************ครัว
 9. ณัฐภ*********รรจบ
 10. น.ส.**************เชิด
 11. นงพง*******นนท์
 12. นัทธ*******ิชัย
 13. นางพ*********************************งพูล
 14. นางศ******************************************ะเกต
 15. นางส******************จริญ
 16. นางส******************ักษ์
 17. นายก****************************************จุ้ย
 18. นายร****************************************************************************************************************ามดี
 19. พงศก********เรือ
 20. พรนั**************สกุล
 21. ภัทร**ทร์
 22. ไม่ป********กนาม
 23. เรีย***********ัพย์
 24. วชิร********าสนา
 25. วรรษ*******ลิ่น
 26. วศิก********มือง
 27. วัลภ******าเทพ
 28. วิมล********รฬาร
 29. ศรีพ**********************ครัว
 30. ส.ท.********************วตร์
 31. สุฑา*******ิไทย
 32. สุณั********ุศรี
 33. เสกส*********ุหงา

วัดลาดหลุมแก้ว

ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจาก บ้านเลขที่ 160/120 ม.8 ต.หน้าไม้ อ.ลากหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (หมู่บ้านฉัตรไพลินทร์) ส่งวัดลาดหลุมแก้ว

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดลาดหลุมแก้ว ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจาก บ้านเลขที่ 160/120 ม.8 ต.หน้าไม้ อ.ลากหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (หมู่บ้านฉัตรไพลินทร์) ส่งวัดลาดหลุมแก้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ชนพธ********นธุ์
 2. ชนาภ*****************งงาม
 3. ณัชช*******งราช
 4. นายเ************ก้อน
 5. หนึ่****รทอง

วัดบ้านดงยาง

ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.สถาบันโรคทรวงอก ไปยังวัดบ้านดงยาง จ.มหาสารคาม

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดบ้านดงยาง ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.สถาบันโรคทรวงอก ไปยังวัดบ้านดงยาง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กมลช**********จริญ
 2. กัญญ*************ินัย
 3. กานพ****ะหนู
 4. กุลน*******ณศรี
 5. แคทร***********************ครัว
 6. จุฑา*******เกษม
 7. ณัฐน*****าลี
 8. ดวงก********ัตน์
 9. ทิพน****ังษี
 10. ธนพร****โคตร
 11. น.ส.*****************ัตน์
 12. นันท*********ลนาค
 13. บริษ**************************ำกัด
 14. ประไระไพ
 15. ปิยม**********รธนะ
 16. พัทธ*******มอใจ
 17. พิมพ*******เจิด
 18. มนัส***********ี่ยม
 19. ไม่ป********กนาม
 20. ริชแ**************ำรอง
 21. วิลั************ธรรม
 22. อุไร********วมณี
 23. อุษณ**************************กาสี

วัดดอนกลาง

อ.ดอนเจดีย์ ต.สะกะโตม จ.สุพรรณบุรี

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดดอนกลาง อ.ดอนเจดีย์ ต.สะกะโตม จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กฤษฎ*************าเดช
 2. กัญญ************วรรณ
 3. กาญจ******พงศ์
 4. ช่อแ*********ลื้ม
 5. ฐิศิ***************************ครัว
 6. ณัฐว*******ำโรง
 7. พัชร*****************************ครัว
 8. สุชาาวดี
 9. สุทธ**********ัตน์
 10. อนรร**********นทร์