สมาคมข่าวภาพพิษณุโลก

ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ สมาคมข่าวภาพพิษณุโลก ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. นาง**************ทธิ์
 2. Chit*****************************************vali
 3. Ken
 4. กรชน**********วรรณ
 5. กรอง**ญจน์
 6. กัญจ**************ญจน์
 7. กุลน*******ณศรี
 8. เกศก*****นไกม
 9. ครอบ******รวิส
 10. ครอบ************ไทย
 11. คีรี********้วดี
 12. จารุ******ุขขา
 13. จินด********ันตา
 14. เฉีย***********************รกุล
 15. ชนพร******ังคม
 16. ชนพร*****************ครัว
 17. ชนมน******************ครัว
 18. ชนัญ***********************ุกูล
 19. ชลธิ****ูลคร
 20. ชลธิ*******ากลม
 21. ฐิตา*************ชงค์
 22. ฐิติ**********ิมิต
 23. ณัฐน**********วรรณ
 24. ณัฐว*************ี่ยง
 25. ณัฐว****าธูป
 26. ดวงน********************************นงค์
 27. ดวงพ******อยู่
 28. ดุจต*********นฉาย
 29. ตรีร****************วงศ์
 30. ทักษ*****ญสิน
 31. ธนาก****ริชู
 32. ธมกร*********สริฐ
 33. น.ส.***************นธุ์
 34. น.ส.******************โกมล
 35. นภัส************************************orf
 36. นฤมล********จิตร
 37. นันท****************นิดา
 38. นันน**********ตุ้ม
 39. นันน*********ตุ้ม
 40. นางน**********งฉาย
 41. นางเ**************************ครัว
 42. นางส*****************นธ์
 43. นางส**********ัตน์
 44. นางส********************************************************************ดลอด
 45. นางส************ตดอน
 46. นางส********************************************************************************************************************************************ทร
 47. นางส*************ะมัด
 48. นางส*************งิ้ว
 49. นางส**************************ครัว
 50. นางส*****************************************************************************************วัฒน
 51. นางส************นทอง
 52. นางส***********ะมัด
 53. นางส*************ุราช
 54. นางส***********รือง
 55. นางอ***********************************านิช
 56. นายณ*********ิงมล
 57. นายว*********************tur)
 58. นายว*******************************ุลาภ
 59. นายส****ัฒน์
 60. นิชา**************วงค์
 61. บุษก*****ิกุล
 62. ปภาร**********โชติ
 63. ประภ**********นนท์
 64. ประภ***********************************************ลคลี
 65. ปานว********จริญ
 66. ปาริ***********ะโคน
 67. ปุญญ***********สริฐ
 68. เปรม*******ครรบ
 69. ผกาว********ิมาย
 70. ผไทม******จริญ
 71. ผศิต***********เลิศ
 72. พชรพ******ุทธา
 73. พรพร********น้อย
 74. พรรณ*********************ครัว
 75. พลอย******าคดี
 76. พัชร****งเภา
 77. พัชร************************************นทร์
 78. พัณณ*****************ทธิ์
 79. พาขว********นทร์
 80. พิจิ********ภาธร
 81. พิมพ**********โสภณ
 82. พิวั**********ัฒน์
 83. ภัทร**********นุ่น
 84. ภัทว***********รเวช
 85. ภัสส*************************ุดม
 86. ภาวิ*********ูรย์
 87. ภิญญ*********นทร์
 88. มณีท*****************ครัว
 89. มิตร***********อมสี
 90. ไม่ป********กนาม
 91. ลักษ*********************************************ครัว
 92. วรณั***ิมพา
 93. วรรณ*********************ครัว
 94. วรุณ************************ครัว
 95. วันว******นต่า
 96. วาสน*************ถาวร
 97. วิลา************ร้อม
 98. วิวร************นนท์
 99. วิสส********วทยะ
 100. วีระ*********นเทา
 101. ศภิส******มทอง
 102. ศราย**********ลชัย
 103. ศิริ********วมณี
 104. ศิริ*********สดิ์
 105. ศิริ****ันดี
 106. ศิริ*******บุตร
 107. สวิณ*********ิชัย
 108. สิตา************นนท์
 109. สุชา*********ตอร์
 110. สุภา**********ภัทร
 111. สุภา**********************************************************ี่ 8
 112. สุรี**********ครัว
 113. สุวพ**********ครัว
 114. สุวพ*************สดิ์
 115. เสาว***********สีดา
 116. หนึ่*********ิแสง
 117. อนัญ****************ครัว
 118. อนุช****ารอด
 119. อนุส************ัพย์
 120. อมลว*******ภาพร
 121. อรพิ*********ิม่ย
 122. อรรณ*****แก้ว
 123. อริย*****************าทพร
 124. อัญช*********น้อย
 125. อาโญ********ไวย์
 126. อารีรียา
 127. เอื้************คุ้ม