วัดชุมตาบง

ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Lian***** wei
 2. MINT******AOZZ
 3. Nipa*******mrit
 4. Pora*******************************************************************nhom
 5. Suka**.Mus
 6. Suka***.Mus
 7. กชพร*******จิตร
 8. กนกน**********หนือ
 9. กนกว********สบาย
 10. กัญญาณัฐ
 11. กาญจ****าดาว
 12. กิตต********ักษร
 13. ครอบ***********่นภู
 14. ครอบ*******ยวขำ
 15. ครอบ***********มพวง
 16. ครอบ*************สริฐ
 17. เงิน*******ัฒน์
 18. จอมข***************มพร
 19. จิณต***********นสุข
 20. จิตา*******าบุญ
 21. จินต******ะรอด
 22. จินต******วกลม
 23. จุฑา*******เกษม
 24. เจได*********ญจน์
 25. ชนพร******ังคม
 26. ชนพร*****************ครัว
 27. ชนิด**********น้อย
 28. ชนิศ***********โชติ
 29. ชนิส******อึ้ง
 30. ชไมภ********จริญ
 31. ชุติ*************ักษ์
 32. ชุลี*************วงศ์
 33. โชติ************์กิจ
 34. ณชาภ***********อาภา
 35. ณภัท*******อชัย
 36. ณัชพ******ใหญ่
 37. ณัฏฐ*********สมัย
 38. ณัฐก*******นสึก
 39. ณัฐว*********มือง
 40. ณัฐว*********มือง
 41. ณัฐสสุดา
 42. ดนยว*******ไธสง
 43. ดมิส************ษ์
 44. ดิยา********ากุล
 45. ทรงวุฒิ
 46. ทวีส********มุติ
 47. ทัศน***********รือง
 48. ทิพย*********ชาลี
 49. ทิพย***********ลิ้ม
 50. ธงชั********ญชัย
 51. ธนพร*********************ครัว
 52. ธนัญ********ร้อย
 53. ธนาก*************ิชัย
 54. ธนาว******ุทิม
 55. ธนุแ******ครัว
 56. ธัญก********าพญา
 57. ธัญจ*******ิตต์
 58. ธัญช*****ญมาด
 59. ธัญว*************ครัว
 60. น.ส.************งศรี
 61. น.ส.*************เกษม
 62. น.ส.****************************ครัว
 63. นที *********ังษี
 64. นพวร******รงาม
 65. นฤสร**********เลิศ
 66. นส ส********นนอก
 67. นส. **********************************ชนะ
 68. นันท***********************ครัว
 69. นาง *************ัฒน์
 70. นางณ***********ยกุล
 71. นางน***************************************ีทา
 72. นางพ*********************************งพูล
 73. นางส***************************************************************************************************ตรอง
 74. นางส***************ัฒน์
 75. นางส**************ะทัต
 76. นางส***************ุนาค
 77. นางส*******************************************************ญลาภ
 78. นางส***************ลื้ม
 79. นางส**************วงษ์
 80. นางส*************ะมัด
 81. นางส**************************************************************************************************************************สาร์
 82. นางส******************ักษา
 83. นางส***************ธรรม
 84. นางส****************************************สริฐ
 85. นางส*******************************************วนิช
 86. นางส******************่อน
 87. นางส***********ะมัด
 88. นางส************************************หมุด
 89. นางส****************ามัญ
 90. นางส**********************************************************ุไสว
 91. นางส***************ปลูก
 92. นางอ********************ครัว
 93. นายก************************************หลือ
 94. นายช*************ญาพร
 95. นายช**************************************าด
 96. นายธ****************พงศ์
 97. นายธ****************ชานน
 98. นายน***************ศรี
 99. นายบ*****************************************โสภา
 100. นายว*******งงาม
 101. นายอ*************ียน
 102. นายอ****************ะกูล
 103. นายอ***************ชานน
 104. นิจว***********************************************************************นนท์
 105. นิดา*******รมมา
 106. นิภา********พธิ์
 107. บุญส******งรัก
 108. บุษย*****าเดช
 109. เบญจ************รพาล
 110. ปทิต*******************************************ยิ่ง
 111. ประภ*********ะวัต
 112. ปริณ**********จียก
 113. ปรีย******************************************ุญตา
 114. ปวีณ*********ำรุง
 115. ปะกา********ุนทด
 116. ปัทม******************ทวโร
 117. ปาริ***********กษา
 118. ปาริ***************ฐกุล
 119. ปิยา**********************************บุตร
 120. พนัช******าราม
 121. พนิด***************นนท์
 122. พนิต****้มสม
 123. พรพิ*******มือง
 124. พรรณ********ผลาญ
 125. พรรษ********ิมพ์
 126. พรลภ*********ระภา
 127. พลอย**********มิตร
 128. พัชช*****นกุล
 129. พัทธ*********สตรา
 130. พิชช**************ธรรท
 131. พิชณ*********************ครัว
 132. พิมพ**********โสภณ
 133. ภัทร************ี่ยม
 134. ภูวเ*****************สกุล
 135. มนชน************สกุล
 136. มัญช***********ครัว
 137. มัธน******์ทอง
 138. แม่ต**คียน
 139. ไม่ป********กนาม
 140. ร.ต.*****************************************************************************มภู่
 141. ลลิด*********นทน์
 142. วธัญ*********************************************เนตร
 143. วราก****งวาม
 144. วราง*******ิทิศ
 145. วัชร****************ากุล
 146. วิลา******************************าไชย
 147. วิลา************ร้อม
 148. วิวร************นนท์
 149. ศตพร********์จิต
 150. ศภิส*******มทอง
 151. ศราย**********ลชัย
 152. ศราว*******โนระ
 153. ศรุดรุดา
 154. ศศรา***********ลปาน
 155. ศิรา****************อฬาร
 156. สมชา****บอิน
 157. สมพิ************************************************************อก้า
 158. สมาพ***********************สอาด
 159. สโรช**********************มแสง
 160. สาคร*สียา
 161. สิตา****************************ิกุล
 162. สิริ*********รือง
 163. สุกั**********เห็น
 164. สุณั********ุศรี
 165. สุทธ************พลอย
 166. สุนิ*******ันดี
 167. สุพั*****รุดา
 168. สุมน***********ฉิ้ม
 169. โสภิ*****าเขา
 170. หทัย**********แก้ว
 171. อนุส**********************ครัว
 172. อภิพ******รมหา
 173. อัจจ*****************************ริยะ
 174. อัจฉ**********าสนา
 175. อารด***********รดิษ
 176. อารย*******บจิต
 177. อินท**************************พ็ชร
 178. อิสร******ูรับ
 179. อุษณ*******โชติ
 180. เอกร***************************เสน
 181. แอลล*********************ออม)