วัดชัยมงคล

บ้านหนองแหวน ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดชัยมงคล บ้านหนองแหวน ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. กรกน**********เกษม
 3. กัณท*****าถึง
 4. กาญจ***************ันธ์
 5. กิตต**************************ครัว
 6. กุลธ**********แก้ว
 7. กุลธ*********แก้ว
 8. เกณิ*********เวช
 9. เกื้***************สกุล
 10. ชมพล********งกูร
 11. ชลิด************************
 12. ชลิด********ภูมิ
 13. ชื่อ*******************
 14. ญาณิ********สนิท
 15. ณัชช**********ูลย์
 16. ณิรด******จารุ
 17. ดาวใ***********************8
 18. เด็ก****************ีสุข
 19. ทัศน*******ภูวา
 20. ทินภ**********ธรรม
 21. ธีริ*********ิชิต
 22. น.ส.**********************
 23. น.ส.********************งศรี
 24. น.ส.*************นนท์
 25. น.ส.****************************ว
 26. น.ส.**********************************************************************ญาคง
 27. น.ส.***************************************************************************ห์คา
 28. น.ส.**********************************************************นทร์
 29. นส. *************************************โสภณ
 30. นางน**************มกุล
 31. นางเ***********************
 32. นางพ************ัฒนา
 33. นางส********บอร์
 34. นางส************าทอง
 35. นางส*******************************
 36. นางส*******************************************************************************ัย
 37. นางส***************************
 38. นางส****************
 39. นาย *************นงค์
 40. นาย ***************ังข์
 41. นายณ*************************************าสุข
 42. นายธ********************************รัว
 43. นายธ*******************************ครัว
 44. นายป*************สตร์
 45. นายพ************************
 46. นายพ********สกุล
 47. นายไ******************************************ิคุณ
 48. นายว*********ยพร
 49. นายศ*************ม
 50. นายส*************************
 51. นิ่ม********************
 52. เบญจ*******รเลข
 53. ประภ******************์
 54. ปริย***************
 55. ปิยะ***********แก้ว
 56. ปิยา****************ง
 57. เปรม*********************
 58. พนิด***************ครัว
 59. พรหม****************์กุล
 60. พัชญ**********พงศ์
 61. พัชร******โสภณ
 62. ภัทร********ว่าง
 63. ภาณุ********งทอง
 64. ภูธด********ชการ
 65. ภูเบ**********************ครัว
 66. รสริ*******รงค์
 67. วารี**********์
 68. วีระ**********ัฒน์
 69. ศราว**************
 70. ศิริ************ชื่น
 71. สรัญ***************************ญาคง
 72. สิตา********์พืช
 73. สิริ***************พทย์
 74. สุดา*******างคำ
 75. สุทธ***************ณ์
 76. สุนิ************์
 77. สุวส************รรณ
 78. อรนุ*************สกุล

วัดนาก่วมเหนือ

ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดนาก่วมเหนือ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Gonz*************************uez
 2. กรรณ**************าญาณ
 3. กฤษด********นนท์
 4. กันย********รสอน
 5. กานต********ัฒนา
 6. กุลธ**********แก้ว
 7. กุลธ*********แก้ว
 8. กุลร***********************************************************************************นธิ์
 9. คุณ **************ผือก
 10. คุณเ************สริฐ
 11. คุณส****************นธุ์
 12. คุณอ***********ำจืด
 13. จริศ****ับคำ
 14. จันท*********ณ์ผล
 15. ชนาภ*****มณี
 16. ชมพล********************ครัว
 17. ณัฎฐ********************************ัว
 18. ด.ญ.*********************ันธ์
 19. เด็ก*******************************************ีสุข
 20. ธณัฐ*************์
 21. ธัญญ********นต๊ะ
 22. ธีร์**************ทร์
 23. น.ส *******************************************************รัว
 24. น.ส.******************กษณ์
 25. น.ส.*************ถาชน
 26. น.ส.********ืนคง
 27. น.ส.*******************ัฐพล
 28. น.ส.**********************ญจน์
 29. น.ส.*************มพกา
 30. น.ส.************ยทอง
 31. น.ส.**************กรณ์
 32. นภัส******งศรี
 33. นส ช******************************************************************************************************************************************************************************************ัว
 34. นส.ด***********หล้า
 35. นส.ภ**********กุศล
 36. นาง ********ชฐาน
 37. นางช***********ิงห์
 38. นางน*************์
 39. นางน*************สริม
 40. นางย***************ัฒน์
 41. นางส***************************กุล
 42. นางส**********************นนท์
 43. นางส***************แก้ว
 44. นางส*****************************************************ขียน
 45. นางส****************ญาช์
 46. นางส*******************************************************************************าะ
 47. นางส************ดทอง
 48. นางส***************วงศ์
 49. นางส************ล้าน
 50. นาย *************็ก
 51. นายก******************บัติ
 52. นายก********สาขา
 53. นายช***********กุณี
 54. นายช***********************************เพชร
 55. นายธ***********ุกุล
 56. นายบ************โสภณ
 57. นายไ**********นแดง
 58. นายม*******************************วงศ์
 59. นายศ**********หลิม
 60. ปัญช************รเวส
 61. ปาณท*********วงศ์
 62. พรหม****************์กุล
 63. พิชช**************ธรรม
 64. ภัทร****โลธร
 65. ภัทร********ว่าง
 66. ภูธด********ชการ
 67. รสริ*******รงค์
 68. ระแน*****ารี
 69. เรือ***********************************************************************************************************************************คาม)
 70. วรัท***มาลี
 71. วิศร*******ระ
 72. วิศร******************************โสภณ
 73. ศศิพ****************************************************************************ครัว
 74. สิริ*********************
 75. สุธี**********************แจ่ม
 76. สุรภ************รจน์
 77. สุวส************รรณ
 78. อภิช************พศาล
 79. อุฬา******วมณี

วัดท่าเสลี่ยง

วัดท่าเสลี่ยง ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร 62000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดท่าเสลี่ยง วัดท่าเสลี่ยง ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร 62000 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. นาย********************
 2. พิช*************
 3. Lau ******i
 4. Suda*******rat
 5. กฤษณ**************
 6. กฤษด********นนท์
 7. เกวล*******พงษ์
 8. คุณช************ุปาน
 9. คุณศ*********************
 10. จารุ****************
 11. ฐานว**************************
 12. ณัฐม**********นดา
 13. ด.ญ.************************นธ์
 14. เด็ก**********************นีย์
 15. เทวิ***********รกุล
 16. ธีร์**********************
 17. ธีร์**************ทร์
 18. ธีร์*************นทร์
 19. น.ส ***************นทร์
 20. น.ส.*******************************ญาคง
 21. น.ส.***********ัฒนะ
 22. น.ส.*********************************************ัญญู
 23. น.สย**************นทร์
 24. นภัส************ล
 25. นส. ***************ณ์
 26. นส. *************พชัย
 27. นส.ศ********งอาจ
 28. นาง ****************ธ์
 29. นางธ*********ิวคำ
 30. นางน****************************
 31. นางบ************ธุ์
 32. นางป***************************************************ันธ์
 33. นางร**********เกษร
 34. นางศ***************ล
 35. นางส**********************
 36. นางส*******************
 37. นางส****************มเมฆ
 38. นางส**************ดอู๋
 39. นางส****************์
 40. นางส*************************ครัว
 41. นางส***********************ัตน์
 42. นางส*****************
 43. นางส***********รพ้น
 44. นางส**************อุบล
 45. นางส**************************************ริยะ
 46. นาย **********นุสร
 47. นายช*************************************************มย์
 48. นายช***************ักษ์
 49. นายณ*************นีย์
 50. นายด*****************************ละกา
 51. นายน********************************************************************
 52. นายศ**********หลิม
 53. นิรม*********มณี
 54. บทสก****ชฐาน
 55. บริจ******************************************************************************************************************จกุล
 56. ปาจร************ง่าน
 57. ปิยะ*****************
 58. พรวร*******กผล
 59. พรสว*********ี
 60. พรหม****************์กุล
 61. พิชิ**********ัตน์
 62. ภ้คภ***************************ิ์ศร
 63. ภักส***********
 64. ภาวิ************
 65. มยุร************ัส
 66. รุ่ง******************
 67. วัชร**********ี
 68. วัษอ*********กรณ์
 69. วิภา************กุล
 70. ศศิน*****************จริญ
 71. ส่งศ**************************ณเสน
 72. สุนิ*********ูลย์
 73. สุพร*************ุณย์
 74. อนุต*********ศรณี
 75. อนุร*******************
 76. อนุร***********
 77. อรรจ***********สงค์
 78. อลิศ********สงค์
 79. อัคร***************************************************************************************************ิชัย
 80. อาทิ**********์
 81. อิสร*************************nley
 82. เอกช**********

วัดศรีรัตนาราม

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดศรีรัตนาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. 1. อ****************************************************************************************************************************************************************************************รอง
 2. Arth*****esan
 3. Prav*************************
 4. กรีย***************์
 5. กฤษด********นนท์
 6. เกวล*******พงษ์
 7. คุณป*****
 8. คุณแ************เข้ม
 9. จ.ส.**************************************************************************************ทธิ์
 10. จิรว*****************
 11. จีรา***************เขวง
 12. ชรอใ*************
 13. ชรอใ***********ิ
 14. ชลดา*************
 15. ชัชช*********ณ
 16. ชุติ*******ล่อ
 17. ฐิติ********เงิน
 18. ณทษร*******ทวี
 19. ณัฐุ********ยงาม
 20. ด.ญ.*****************************************************************หลิง
 21. ดาริ****นเซน
 22. ตรีท****************ัติ
 23. ธัญล*กษณ์
 24. ธีร์******************
 25. ธีร์**************ทร์
 26. น.ส ********************
 27. น.ส.***********************
 28. น.ส.****************น
 29. น.ส.****************************ว
 30. น.ส.************ภาพล
 31. น.ส.**************************ครัว
 32. นภัส************ล
 33. นส.ว**************ี
 34. นาง ****************
 35. นางก*********************************ครัว
 36. นางร**************
 37. นางส***********ษ์สด
 38. นางส*****************ิ
 39. นางส************นตี
 40. นางส******************ยสิน
 41. นางส**********ปไมย
 42. นางส******************ด
 43. นางส**************ลสิน
 44. นางส*********************
 45. นางส**********************
 46. นางส**************************
 47. นาย *****พ ลี
 48. นาย *************************************************รรม
 49. นาย ************เกตุ
 50. นายจ************ุ
 51. นายช*******วทอง
 52. นายณ*************นีย์
 53. นายม************ีย์
 54. นายว**********ัจฉา
 55. นายศ**********หลิม
 56. นายส***************************************ุไทย
 57. นายส**********************************************************************อึ้ง
 58. บงกช********************************ครัว
 59. บงกช**********น
 60. ประพ******************
 61. ประย************
 62. เปรม***********ด
 63. พรทิ*******************
 64. พรพร************
 65. พรหม****************์กุล
 66. พาณี**********
 67. พิมพ**********สถณ
 68. พีระ*******์ขำ
 69. พุทธ*******************************รือง
 70. พุทธ*************รรณ
 71. ไพฑู**********
 72. ภัทร*************ไสย์
 73. ภัสร**************ล
 74. ภาวิ*******โชติ
 75. ภิรั*********วงศ์
 76. รนิศ****************
 77. รวมพ**********
 78. ลวิต*******งษ์
 79. วรรณ***************
 80. ศิลา****************
 81. สมปอ********ำหู้
 82. อรศิ**********เล่ง
 83. อัญช**************************นาคม
 84. อุทั****************ฤทัย

วัดโพธิ์แคน

ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดโพธิ์แคน ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. *************าสุข
 2. Gonz*************************uez
 3. Pran************uwan
 4. Than***********thok
 5. กมลว*******กมูล
 6. กฤษณ**********************************์ชัย
 7. เกศส***********สาร
 8. คุณม******************คชัย
 9. คุณส******************************ใหญ่
 10. จันท************************* soe
 11. จันท*****************ggyi
 12. ชัญญ*********บศรี
 13. ชื่อ********************************ครัว
 14. ฐิติ********นอ้น
 15. ณัฏฐ*****กวิน
 16. ณัฐม*********ินดา
 17. ตริไ********นสติ
 18. ทวัฒ**************ันติ
 19. ธนนั*********************ครัว
 20. ธนัช*******************ครัว
 21. ธีร์**************ทร์
 22. น.ส **********าหาญ
 23. น.ส ***********************************โสภณ
 24. น.ส.*************มพกา
 25. น.ส.**********อ่อน
 26. น.ส.***********************************รือง
 27. น.ส.****************************ครัว
 28. นภาพ************************งม้า
 29. นส ก*******************************************ฤกษ์
 30. นส.เ**********พงษ์
 31. นส.ฐ*************์ปาน
 32. นส.ธ***************************ครัว
 33. นัดด*******งแร่
 34. นางจ**************ักษ์
 35. นางส**************ว่าง
 36. นางส********************าย
 37. นางส**********************รรณ์
 38. นางส*************มจิง
 39. นางส********************ชื่น
 40. นางส***************ดิลก
 41. นางส**************านใจ
 42. นางส**************************************ันดี
 43. นางส******************ยสิน
 44. นางส**************นต๊ะ
 45. นางส*************นเสน
 46. นางส**************มือง
 47. นางส********************์กุล
 48. นางส**************************
 49. นางส**********************นทร์
 50. นางส************************************************นนท์
 51. นางส***********านใจ
 52. นาย **********พจน์
 53. นาย **************************ครัว
 54. นายณ********ัวผา
 55. นายธ**********ฆกุล
 56. นายร***********วงษ์
 57. นายว*************************************************************ัฒนา
 58. นายว************ันติ
 59. นายศ**********หลิม
 60. นายส*************นนท์
 61. นารี********วทอง
 62. บจก.*******************ิร์ค
 63. บทสก****ชฐาน
 64. ประส***********ัตน์
 65. พรรณ*********เกตุ
 66. พรรณ*************ทธิ์
 67. พรสว******ุญมี
 68. พรหม****************์กุล
 69. พิชช**************ธรรม
 70. พิสุ*************************มกิจ
 71. ภูธด********ชการ
 72. มนัญ************นท์
 73. รุ่ง************************************ัตน์
 74. วรัท***มาลี
 75. วันท*********ะกุล
 76. วันท********ะกุล
 77. วิศา*******ัตน์
 78. ศิวั**************นาวี
 79. สงวน*********่ลี้
 80. สมปอ*********ำหู้
 81. สมสิ*************นนท์
 82. สริย*****มาลา
 83. สุจิ******ยมณี
 84. สุฐิ***********รณะ
 85. อภิน********************************วงค์
 86. อเล็*************แก้ว
 87. อารั**************************ดเลา
 88. เอกล************นกุล

วัดป่าเขาเหล็ก

หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดป่าเขาเหล็ก หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ชุบ***********นนท์
 2. นภา***********************กรณ์
 3. กมลว*******ลมูล
 4. กฤษด********นนท์
 5. คมสั**********ม่วง
 6. คลิน************รซมี
 7. คุณด***************ทธิ์
 8. จันท********************************องจี
 9. ฉัตร*************
 10. ชมพู************งสิน
 11. ชวัล***********็ชร
 12. ชัชน************************************************
 13. ชื่อ******************************************************************************
 14. ฐิติ*********************
 15. ณัฐน***********ะกูล
 16. ดวงเ*******งทอง
 17. น.ส *****************************
 18. น.ส **************************ครัว
 19. น.ส.***************วงศ์
 20. น.ส.******************ตน์
 21. น.ส.************นต๊ะ
 22. น.ส.*************************
 23. น.ส.*************ทอง
 24. นนทช*******วงศ์
 25. นันท****************ิงห์
 26. นางจ************มจน์
 27. นางว****************
 28. นางส****************************************นทร์
 29. นางส***********************************************************จริญ
 30. นางส****************ะทุม
 31. นางส*******************ิ่ม
 32. นางส*******************
 33. นางส*****************************************
 34. นางส********************
 35. นางส********** โชค
 36. นาย ***************ทะลี
 37. นาย **********พจน์
 38. นายเ******นตัน
 39. นายฐ**************ล
 40. นายณ***************************************************
 41. นายน****************************************************************รณ์
 42. นายป**********พงษ์
 43. นายพ**********ุตมะ
 44. นายพ*************ันธ์
 45. นายร****************นทร์
 46. นายโ********************ีกุล
 47. นายว************มจน์
 48. นายว*************มจน์
 49. นายศ**********หลิม
 50. นายอ*******************************************************************************************************************ยกุล
 51. นายอ**************
 52. น้ำฝ***********
 53. บุศร****ญลือ
 54. ประก*****************************
 55. ปอมป*************************กุล
 56. ปารุ***********คีรี
 57. ปิยะ*******************
 58. ปุณย***************พงษ์
 59. ปุณิ*************วณิช
 60. พรหม****************์กุล
 61. พีรพ********************************
 62. ภักส*******************รัว
 63. ภานุ***********ักษา
 64. ภิรญ********วงศ์
 65. ร.อ.*************โสภณ
 66. รศ.ด*************ุษย์
 67. รัชร************ข
 68. วิฑู*********พลับ
 69. ศรสว*********ทศ
 70. ศิริ************ชื่น
 71. สุทธ*************วณิช
 72. อนุร*******นธุ์
 73. อัจฉ***********ัฒนา
 74. อาทิ********ัตน์
 75. ไอริ****************ิไกร