วัดโนนสำราญ

วัดโนนสำราญ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. 1. น********************************************************************************************************************************************************************************************************************พนิต
 2. 1.วิ*****************************************************************************************************
 3. Kiti*anya
 4. Prav*******
 5. กรกช****มยอด
 6. กฤตภ******ัมภ์
 7. กำธร************ิกุล
 8. คุณช*******************************************กาย
 9. จันท*********ณ์ผล
 10. จุฑา**********
 11. ชมพู************งสิน
 12. ชัชน********************************************ร์ปา
 13. ชื่อ*****************กร
 14. ชื่อ**************่า
 15. ณัฏฐ********************
 16. ณัฐา*****************สิริ
 17. ทรงว****************
 18. ธนนั*********ันต์
 19. ธีร์**************ทร์
 20. นภาพ*********กรณ์
 21. นส จ********************************ำรูญ
 22. นันท*******************************ชาติ
 23. นางว*****************คชัย
 24. นางส******************ัญญา
 25. นางส************น์ชู
 26. นางส***********นแตง
 27. นางส***************มพกา
 28. นางส**********************น์
 29. นางส**********************************ครัว
 30. นางส*************ถชัย
 31. นางส*********************************ีสอน
 32. นางส*************รงค์
 33. นางส***********นทร์
 34. นาย **************************ครัว
 35. นายเ*****************************************************น์
 36. นายช**********************************************ณเสน
 37. นายม******************คชัย
 38. นายร*******อมยศ
 39. นายร*********ร์หา
 40. นายว********เดว์
 41. นายว***********ิง
 42. นายศ**********หลิม
 43. นายส*******นนอก
 44. นายอ**********************
 45. บรรพ**********เนิด
 46. เบญจ*********บัติ
 47. ปณยา**********์
 48. ปนัช*****ุณวร
 49. ปริญ*****************
 50. พรกม****กนท
 51. พรหม****************์กุล
 52. พันโ*****************โนบล
 53. พิมพ***************
 54. ภัทร*****************************************************
 55. เยาว******ระ
 56. รชต ***ยุทธ
 57. วรัท***มาลี
 58. วรัน*****งมณี
 59. วริด********ิลัย
 60. วิกา************ิฏ
 61. อดิเ********่ง
 62. อัญญ***************************วงศ์
 63. อานั******************
 64. อาภา*****************************************************************************ผือก

วัดโพธิ์แคน

วัดโพธิ์แคน ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดโพธิ์แคน วัดโพธิ์แคน ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. นา********************
 2. 2
 3. เกรี***********************************บล
 4. คณัส************************
 5. คุณณ*****************
 6. คุณส*************************าร
 7. จันท************ล
 8. ชนาภ*******************ครัว
 9. ชัชว*******************โชติ
 10. ชื่อ*นวล
 11. ชื่อ**********************************************************************
 12. ชื่อ*******************
 13. ฌอชน*************************ะกุล
 14. ณัฐส************ุ
 15. ณัฑณ*******ยุทธ
 16. ณิชม*********
 17. ณิชม*******าน
 18. ด.ช.******************ากุล
 19. ดวงส*************ูรณ์
 20. ดาวร*********วนิล
 21. ทัศน********ิชาญ
 22. ธนาธ******************************************ครัว
 23. ธรรม***********ากุล
 24. ธัญญ******************ัทร์
 25. ธีร์*******************
 26. น.ส.*******************ล
 27. นางฐ****************ูรณ์
 28. นางป***************************ครัว
 29. นางส*********************ไศาล
 30. นางส***********ัวดก
 31. นางส**************ส่ง
 32. นางส***********ยเสน
 33. นางส****************ภชน์
 34. นางส*************อ่อน
 35. นางส*********************ุล
 36. นางส****************************************ศิริ
 37. นางส**************************************ริ
 38. นางส************************
 39. นางส*******************่า
 40. นางส*******************สดิ์
 41. นางส****************************************************************ครัว
 42. นางส************ปรณะ
 43. นานา****************************ครัว
 44. นาย ***********************************************************
 45. นาย ************************นธุ์
 46. นายป************
 47. นายศ***********หลิม
 48. นายศ**********หลิม
 49. นายศ************พทย์
 50. นายส***********************************ครัว
 51. นายเ*****************ครัว
 52. บุปผ***************วงาม
 53. ประภ************ละออ
 54. ปารุ***********คีรี
 55. พงศ์*********************ครัว
 56. พรกม******ท
 57. พรกม***กกนท
 58. พรรณ*************ทธิ์
 59. พรหม****************์กุล
 60. พรหม****************์กุล
 61. พัชญ************ศ์
 62. พิมพ***************
 63. พิมพ**************นทร์
 64. ภาคภ*******อิ้ว
 65. มงคล***************คชัย
 66. มรรท**********แก้ว
 67. มาติ******************่อนๆ
 68. รสริ*******รงค์
 69. วรัทัทยา
 70. วรัท***มาลี
 71. วราง**********โชติ
 72. วริด********ิลัย
 73. วันท**************
 74. วิจิ*****พลสา
 75. วิชช**************ณวัต
 76. วิมล******************
 77. ศุภเ************อม
 78. ศุภล************จริญ
 79. สุวร************เร็จ
 80. อรุษ********************************************************0220
 81. อัคร**************ัตน์
 82. อินท**********ากุล

วัดกล้าชอุ่ม

วัดกล้าชอุ่ม ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดกล้าชอุ่ม วัดกล้าชอุ่ม ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. 1.พ.********************************************************************************************************************************************************************************************************************
 2. กมลว***********ีโชค
 3. กิติ**********
 4. กุลร***********************นธิ์
 5. คุณส*****************วณิช
 6. จำเร**********ิจ
 7. ชัยส**************นนท์
 8. ฐิติ**************
 9. ณวิย*****ะขาม
 10. ณัชพ*********
 11. ณัฐญ***********ธรรม
 12. ณัฐพ*****************************
 13. ธนาธ******************************ิตติ
 14. ธานิ***************ใหญ่
 15. ธีร์***************ร์
 16. ธีร์*****************
 17. น.ส ***********************************************************ง
 18. น.ส ***********ข้โส
 19. น.ส.*************************************ักดี
 20. น.ส.****************************************l :
 21. น.ส.*********************
 22. น.ส.***********************งคล
 23. นางส**************ุมชน
 24. นางส***********************
 25. นางส***************วงศา
 26. นางส**********************ครัว
 27. นางส***********ร์สม
 28. นางส*******************เม่น
 29. นางส************ันติ
 30. นางส**********************น์
 31. นางส******************ล้อง
 32. นางส************************************************.com
 33. นางส**********ีทอง
 34. นางส************จริญ
 35. นางส*******************นธุ์
 36. นางส*************พงศ์
 37. นางส********************
 38. นางส****************วณิช
 39. นาย **********************************************************จึ่ง
 40. นาย ********************ครัว
 41. นายก******************************************************จึ่ง
 42. นายณ*************นีย์
 43. นายธ******************สริฐ
 44. นายพ**********************
 45. ประภ************ละออ
 46. ปอมปมปอม
 47. พรกม******ท
 48. พรนภ*****************************อุไร
 49. พรหม****************์กุล
 50. พิมพ***************
 51. ภัทร******************ัย
 52. ภานุ***************
 53. ภูเบ*********สดิ์
 54. มนัส*************************ิเศษ
 55. มนัส********งชัย
 56. รมย์*********้ำคำ
 57. รัชร***********ุข
 58. รินท*********************************************************************เจ้า
 59. รินท*****************************************พย์
 60. รินท**********************************************************************ั้ง2
 61. รินท*************************************************************************สอง
 62. รินท********************************************************************เจ้า
 63. รินท**************ภคิน
 64. วรัท***มาลี
 65. วินั*******ีแดง
 66. สุชา**************
 67. สุทธ******************สดิ์
 68. อดิศ*******************************************งทอง

วัดศรีสวัสดิ์

วัดศรีสวัสดิ์ จ.ร้อยเอ็ด

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดศรีสวัสดิ์ วัดศรีสวัสดิ์ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กชกร****งสี่
 2. กติก****************ธยา
 3. แก้ว*****ำกูล
 4. คุณเ******************
 5. คุณณ**********าน
 6. จริน******สกุล
 7. ชญาด*********ื่อง
 8. ฐิติ**************
 9. ดวงพ************ันธ์
 10. เด็ก************************อซ์)
 11. ธณัท*************
 12. น.ส ********************ย)
 13. น.ส.*******ำศรี
 14. น.ส.*******ัสโม
 15. นางส*******************ล
 16. นางส***********************แพม)
 17. นางส**********กงาน
 18. นางส**************ัฒน์
 19. นางส**************ิลัย
 20. นายช*********ปหอม
 21. นายณ*************นีย์
 22. นายธ****************************************
 23. นายน*************************************************************
 24. นายว************รดี
 25. นายว*******ีนาค
 26. นายส****************************************ูลย์
 27. นิชา*************ร
 28. นุชจ***********กดิ์
 29. ปอมปมปอม
 30. พัฒฑ*******มาลี
 31. พัฒน*****สนธิ
 32. พิชญ***********มือง
 33. พุทธ****************
 34. ภาวิ********ชติ
 35. ร.ต.**************กลาง
 36. รินท****************************************ัพย์
 37. วรัท***มาลี
 38. วรัน*****งมณี
 39. วัชร************
 40. วิทย******************************************ครัว
 41. วิภา************สกุล
 42. วิลา*************ดิ์
 43. วิลา************กดิ์
 44. ศรีว********จือ
 45. ศิริ******************ัตน์
 46. สามา**********ะมูล
 47. สุพั*********์ฟัก
 48. อัญช***************************ภาพร
 49. อาทิ**********

วัดต้นชุมแสง

วัดต้นชุมแสง 121 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดต้นชุมแสง วัดต้นชุมแสง 121 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. 1.สุ*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
 2. Sadu*************************stan
 3. กติก******************า
 4. กรกช****มยอด
 5. กัญญ*****************คกุล
 6. กันต*************อง
 7. กุลร**************นธิ์
 8. แก้ว*****ำกูล
 9. ครอบ***************************ิตร
 10. คุณ *********************ยา
 11. คุณส*******************************************************
 12. คุณอ***********ทพนม
 13. เจริ*******************
 14. ฐญาณ*********ริคง
 15. ณปภั******************
 16. ณภัททร
 17. ณัฏฐ***************************************************************************************************************************************************************************************************************
 18. ดาวร*********วนิล
 19. ทศพล*********ณ
 20. ธนาล************ทก
 21. ธีร์*******************
 22. น.ส ********************
 23. น.ส.************ม
 24. น.ส.***************์ทอง
 25. น.ส.********ญยืน
 26. น.ส.**************************
 27. นาง **********************************************************าง
 28. นาง *************ักดี
 29. นางก*****************************************************************์
 30. นางภ******************
 31. นางส***************************ล
 32. นางส**************************************************พศาล
 33. นางส***********************คกุล
 34. นางส*********************คกุล
 35. นางส***************************
 36. นางส***********************
 37. นางส**************นนท์
 38. นางส******************ล้อง
 39. นางส*********************************************************ครัว
 40. นางส***********************ิกุล
 41. นางอ*************่ยม
 42. นาย ********ีเกษ
 43. นาย **********************************จึ่ง
 44. นาย ******************
 45. นายณ*******************
 46. นายณ*************นีย์
 47. นายณ*************นต์
 48. นายน*****************************************
 49. นายอ*************ักดี
 50. ปอมป***
 51. ผู้ไ***********กนาม
 52. ฝนทิ*******ัญญ์
 53. พชรภ************
 54. พรทิ************
 55. พรหม****************์กุล
 56. พัฒน***********มือง
 57. พิมพ***************
 58. เพ็ญ***************
 59. ภารด************วณิช
 60. ภูธด********ชการ
 61. ภูเบ*********************ครัว
 62. ภูเบ*********สดิ์
 63. วรัท***มาลี
 64. วันท********ะกุล
 65. ส.ต.************************************ณมณี
 66. สหัส***********ันต์
 67. สุชา**********นนท์
 68. หิรั********นนท์
 69. อัญญ***************************วงศ์
 70. อาภร**********

วัดโพธิ์แคน

วัดโพธิ์แคน ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดโพธิ์แคน วัดโพธิ์แคน ม.1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. BR tteam
 2. กมลล*************************ครัว
 3. กรกช****มยอด
 4. คุณเ******************
 5. คุณเ****************************
 6. คุณอ**************์
 7. จันท********************************************นรอด
 8. จิตส*********นนท์
 9. จุลภ**********ัศร์
 10. ชวไว******รนรา
 11. โชติ***********
 12. ณิชม*********
 13. ณิชา*******************
 14. ดร.เ**********
 15. ธนาล*************ก
 16. ธีร์**************ทร์
 17. ธีร์*************นทร์
 18. น.ส.**************รรณ
 19. นัดด*******งแร่
 20. นันท*************
 21. นันท****************************ห์
 22. นันท************ัตน์
 23. นางช**********ยชนะ
 24. นางป***************************ครัว
 25. นางส**********************
 26. นางส****************ปชิต
 27. นางส*************ัญญ์
 28. นางส******************ล้อง
 29. นางส*****************วเทศ
 30. นางส*******************
 31. นางส*****************รจน์
 32. นางส*************************************************
 33. นางส**********************เลิศ
 34. นางอ***************************************************************ส
 35. นาย *******************************จึ่ง
 36. นาย ********************************ีเกษ
 37. นายณ*************นีย์
 38. นายน*******งศรี
 39. นายพ**************ื่อง
 40. นิรม**************
 41. พชรภ**********ร
 42. พรกม*****นท
 43. พรพร*************านต์
 44. พรมห****************์กุล
 45. พรสว******************ัย
 46. พรหม******************ุล
 47. พรหม****************์กุล
 48. พิชช*************
 49. พิมพ*********โสภณ
 50. แพรว***************************************************ครัว
 51. ไพฑู************
 52. ภูเบ*********สดิ์
 53. รังส*******โปฎก
 54. วรัท***มาลี
 55. วิชช**********ลกิจ
 56. สุธา******************กุล
 57. สุนิ*******************
 58. อดิส*************กษณ์
 59. อรนุ***********ตรี
 60. อัจฉ*******จริญ
 61. อาร์************************ุมพล