มูลนิธิเพชรเกษม

มูลนิธิเพชรเกษม สาขาท่าสองยาง (หน้า อบต. แม่ต้าน) ถ.แม่สอด-แม่สะเรียง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิเพชรเกษม มูลนิธิเพชรเกษม สาขาท่าสองยาง (หน้า อบต. แม่ต้าน) ถ.แม่สอด-แม่สะเรียง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กรกช****มยอด
 2. แก้ว*****ำกูล
 3. คุณG*******************************************************************hosh
 4. คุณเ**********************
 5. คุณน******************************************************************************************************************
 6. คุณอ************ัฒนา
 7. ชมบง****************************มงคล
 8. ช่อผ*******ค้ว
 9. ญานิ**********ทชัย
 10. ดาริ*******ลผัน
 11. เด็ก******************วงศ์
 12. ทศพล********รณ
 13. ธนกร******ยศรี
 14. น.ส.**************************************วขาว
 15. น.ส.**************นทร์
 16. น.ส.*********าบคำ
 17. น.ส.*******************************************************************************ัตน์
 18. นันท**********ข์
 19. นันท***********์
 20. นางจ************มจน์
 21. นางน****************
 22. นางเ*************
 23. นางเ***********
 24. นางส***************ิลัย
 25. นางส************************ากูล
 26. นางส***********************************************l
 27. นางส******************
 28. นาย *****************************************อุบล
 29. นายณ*************นีย์
 30. นายณ**************ต์
 31. นายธ*************************ครัว
 32. นายว**********งฟ้า
 33. นายเ***********************
 34. นิชา***************ักษ์
 35. ปอมปปอม
 36. พลอย****************
 37. ภัทร*******ธร
 38. ภัสร****************************************************ทศรี
 39. ภาวิ**********ิ
 40. ร้าน***************************************
 41. วีระ*****************ครัว
 42. สายน************ิลป์
 43. สุนท****ีสุข
 44. อดิส************************************************อป
 45. อาภร*****************
 46. เอมว**********ียร

วัดป่าศิลาเลข

วัดป่าศิลาเลข ตำบล เขื่องใน อำเภอ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดป่าศิลาเลข วัดป่าศิลาเลข ตำบล เขื่องใน อำเภอ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Mr. ****************************************************************************************บาท)
 2. กชกร******จิตร
 3. กรทั***********
 4. กรรณ******************
 5. กษมา******ูลย์
 6. คุณ *****************************************************
 7. คุณเ************************
 8. คุณน****************ุล
 9. คุณบ*****************************
 10. คุณส*************ชร
 11. จันท**********************ggyi
 12. จิณััฐตา
 13. จิตส*********นนท์
 14. จิรั***********ิญ
 15. ชลดา************************************************************************เนิน
 16. ดวงพ************ิด
 17. ดาวร*********วนิล
 18. เด็ก**********************นีย์
 19. ธรรม*************ากุล
 20. ธัญว*********จำปา
 21. ธิติ*********รี
 22. ธิติ*******าศรี
 23. น.ส *********************************************************************************************************
 24. น.ส.**********ยงาม
 25. น.ส.**************นทร์
 26. น.ส.***************ัน
 27. น.ส.**************ค้อม
 28. น.ส.*************าลย์
 29. น.ส.**********ธรรม
 30. นริด**********ท์
 31. นริน*********ะมโน
 32. นส.ท*************************************มิตร
 33. นาง *******************************************************************************************
 34. นางม******ะมโน
 35. นางส*********************
 36. นางส***********่คิว
 37. นางส***********************
 38. นางส*************************************************นรอด
 39. นางส************************************ัสสะ
 40. นางส********************วงศ์
 41. นางส**********************รกุล
 42. นางส******************ามูล
 43. นางส*****************************************************************************ิมาย
 44. นางส********************************************************************************ัตน์
 45. นางอ****************
 46. นาย **********************วียน
 47. นายก*****************ิริ
 48. นายก***************************************************************************************************************************an
 49. นายณ*************นีย์
 50. นายว*****************************************************************************************************************พงษ์
 51. นายศ******************************************า
 52. นายส**********งษ์
 53. นิรม************
 54. เบญจ*************ธรรม
 55. พนิต*****ยาธร
 56. พรวร*********ล
 57. พรหม****************์กุล
 58. พลอย***************ลกุล
 59. พิมพ***************************ลศรี
 60. พิมพ*******ินขะ
 61. ยุวล*********เปีย
 62. ร.ท.*************โสภณ
 63. วรชั***********หนือ
 64. วรัท***มาลี
 65. วรัน*****งมณี
 66. วัจณ**********ไม้
 67. วาริ********เมธี
 68. สุธา******************กุล
 69. สุพั********อทอง
 70. สุภั*******สนคำ
 71. สุรเ********ญชาญ
 72. อนุร*********ธุ์
 73. อพรส***************************************ย้ม
 74. อังค**********ชกุล
 75. อัญญ***************************วงศ์
 76. อินท***********ากุล
 77. อินท*************************************************************************** กทม
 78. อุไร******ิลคำ
 79. ไอยว*****************

วัดยาง

วัดยาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดยาง วัดยาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กรกฎ*******ัฒนะ
 2. คุณเ****************ษ์
 3. นฤมล*********
 4. นางว*************ะยูร
 5. นายจ*****************พศาล
 6. นายส************ะเดช
 7. ภาวิ********************************************************ศ์
 8. ภาวิ*********************************ศ์
 9. วรวุ***********
 10. อินท************

มูลนิธิเพชรเกษม

มูลนิธิเพชรเกษม สาขาท่าสองยาง (หน้า อบต. แม่ต้าน) ถ.แม่สอด-แม่สะเรียง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิเพชรเกษม มูลนิธิเพชรเกษม สาขาท่าสองยาง (หน้า อบต. แม่ต้าน) ถ.แม่สอด-แม่สะเรียง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. นาย**********************ครัว
 2. -
 3. กนกว***********อง
 4. คุณเ********************
 5. คุณเ**********************
 6. จิตส*********นนท์
 7. ชัญญ**************************************************************************************************อ่อน
 8. ชื่อ********************
 9. ณพล *******รจน์
 10. ณมนพ***********ณฑิต
 11. ด.ช.***********าคาร
 12. ธนัช****************ูลย์
 13. ธนาก**********โชค
 14. น.ส *****************************************************************************************************************
 15. น.ส **********ัญญา
 16. น.ส ************พ
 17. น.ส *******************
 18. น.ส.************ินตา
 19. น.ส.*****************จตน์
 20. น.ส.**********ุญญา
 21. น.ส.*********************
 22. นางเ*********ระ
 23. นางศ*******ุญภา
 24. นางส*********************
 25. นางส*******************ะ
 26. นางส**************บุตร
 27. นางส*******************ชากร
 28. นางส***************ุข
 29. นางส****************ุล
 30. นาย ************ญาคำ
 31. นาย *********************๊ด
 32. นาย ********************ันธ์
 33. นายณ**********************************************************งษม์
 34. นายณ*****************************************เสนี
 35. นายณ***********เสนี
 36. นายณ*************นีย์
 37. นายธ************ิกุล
 38. นายธ************************ว
 39. นายธ**********************ครัว
 40. นายพ**********ุตมะ
 41. นายพ************************เตชะ
 42. นายส**********มา
 43. นุช ******นธุ์
 44. บรรพ**********เนิด
 45. พรกม***กกนท
 46. พรหม****************์กุล
 47. ภัณฑ***************
 48. ภัทร*******ธร
 49. มลฤด*************
 50. เรวั********นชัย
 51. วรัญ*********************
 52. วริท*************ตรัย
 53. ศิริ*****************์
 54. ศิริ***************ทร์
 55. สุพา********ะชัย
 56. อดิส*****************************************************้นท์
 57. อัจฉ************ันต์
 58. อัญญ***************************วงศ์

วัดป่าเขาเหล็ก

หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดป่าเขาเหล็ก หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กรท**********
 2. นาง******************
 3. ปาน***********ตน์
 4. Nith*********************************************
 5. กนกก*************************มิตร
 6. กนกร******ีป
 7. กฤตพ***********์ชัย
 8. กัญพ***************ฐกุล
 9. กาญจ**********ิกุล
 10. กิตต**************์
 11. ครอบ****************************************************เงิน
 12. คุณน********************************************o.th
 13. จักร************ัศมี
 14. จิตส*********นนท์
 15. จุลภ***********ัศร์
 16. ชลดา*****แย้ม
 17. ชาคร************ณ์
 18. ชาคร******************ว)
 19. ชื่อ*************์ฟัก
 20. ณัฐน**************************
 21. ณัฐน******************
 22. ณัฐา*****************สิริ
 23. ณิชม*****ุมาน
 24. ด.ญ *************เนิน
 25. ทัศน********ิชาญ
 26. ธนาล***********โทก
 27. ธีร์***************ร์
 28. ธีร์********************
 29. ธีร์******************
 30. น.ส.********************************************************************ษี
 31. น.ส.*************************ัว
 32. น.ส.******************็ชร์
 33. นส ม*********ข้โส
 34. นส. *************ยกุล
 35. นางเ*************บ๊
 36. นางน**********งค์
 37. นางส**************************************็ชร์
 38. นางส****************รีชา
 39. นางส***************นนท์
 40. นางส**********ขกุล
 41. นางส******************ล้อง
 42. นางส*************ยงค์
 43. นางส*****************วรรณ
 44. นางส********************************************************แพรก
 45. นางส***************ริยา
 46. นางอ********************ศ์
 47. นาย **************ัพย์
 48. นาย *********************************สกุล
 49. นาย *************รชุน
 50. นาย ***********ากุล
 51. นายช********************************ุเวส
 52. นายน***********แพรก
 53. นายน*****ลำใจ
 54. นายย**************รรณ์
 55. นายว************าวิน
 56. นายอ**********************************************************************************ัตน์
 57. บุญป***********ติ
 58. เบญจ*****************ญญา
 59. พชิร*************************************************************************เสมอ
 60. พนิต*****ยาธร
 61. พรกม***กกนท
 62. พรทิ*******พล
 63. พรรณ*******************
 64. พรสว******************ัย
 65. พรหม****************์กุล
 66. พัชร*********ยกุล
 67. พีรย*********ิญ
 68. ภาคภ**********ว
 69. มนต์****************ิวัฒ
 70. มิ่ง*******ข้โส
 71. ฤทธิ*********ศริน
 72. วราภ*********่ง
 73. วริญ********อุดม
 74. วิชุ*****่นคง
 75. ศิริ**********ดา
 76. ศิริ******************
 77. ศิริ***************ทร์
 78. ศิริ**************นทร์
 79. สกาว******นธุ์
 80. สิริ*************************************ุญ
 81. อดิส**************กษณ์
 82. อภิส*****************************************************ริญ
 83. อรนุ************รี
 84. อรวร*************
 85. อัจฉ***************์
 86. อัญญ***************************วงศ์

มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย

มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ธี*****************ร์
 2. Piy**************
 3. เชา*******************ริฐ
 4. Dejs*****************************กุชิ
 5. กมลว*********สกุล
 6. กฤตพ************์ชัย
 7. คุณ ***********ติ๊บ
 8. คุณก*******************ีกุล
 9. คุณช**********ิทยา
 10. คุณธ************ระโท
 11. คุณพ*********ท
 12. คุณพ*******กนท
 13. คุณพ******กกนท
 14. คุณแ************************************ครัว
 15. คุณอ**************รกิจ
 16. จันท**********************องจี
 17. จุลภ**************
 18. ชยุด******ะโร
 19. ชลดา******แย้ม
 20. ชื่อ***************************ัว
 21. ฐณิส************ยาธร
 22. ณัฐา*****************สิริ
 23. ดญ.ธ************นนท์
 24. ดาริ*******้อง
 25. ทัศน********ิชาญ
 26. ธนาก*******ี่ยง
 27. ธนาล************ทก
 28. ธันย*****************นธ์
 29. ธีร์***************ร์
 30. ธีร์********************
 31. น.ส.**********โสภณ
 32. น.ส.************ิสอน
 33. น.ส.****************ล้อง
 34. น.ส.********ีทอง
 35. น.ส.**********สลัก
 36. นส.ช*****************************************ฒน์
 37. นางช******************************นอร์
 38. นางโ************พย์
 39. นางน*****************************************************************************ัว
 40. นางพ******************ลชัย
 41. นางส************************สิริ
 42. นางส*********************************ใสคำ
 43. นางส***************วงศา
 44. นางส*************ำราญ
 45. นางส*****************ธรรม
 46. นางส*********************************************ท์
 47. นางส******************ราณี
 48. นางส************ดา
 49. นางส***********งอิง
 50. นางส***********ล้อม
 51. นางส****************************************************ัว
 52. นางส*********************
 53. นาย **************แก้ว
 54. นายช******************ันท์
 55. นายณ*****************
 56. นายณ**************ีย์
 57. นายณ*************นีย์
 58. นายธ******************ร์
 59. นายธ********************
 60. นายป*******************ครัว
 61. นายพ*************ันธ์
 62. นายภ**********กษณ์
 63. นายร*************************************************************ญยืน
 64. นายว********งปาน
 65. นายส************ำ
 66. นายส************************ครัว
 67. นายส****************************************************************************************วนอก
 68. เบญจ**********กพุฒ
 69. ปิยภ*************ิกุล
 70. พรกม***กกนท
 71. พรรณ*******างศุ
 72. พรหม****************์กุล
 73. พัชญ**********พงศ์
 74. พิชญ************************ครัว
 75. พิมพ*******ินขะ
 76. ภญ.ณ***********************
 77. ภาวิ*******โชติ
 78. ภาสุ**********วงศ์
 79. วรกร********าธาร
 80. วรฐ ********ุ์
 81. วรรณ******สลัก
 82. วิชา***ุณชล
 83. ศริศ**************สริฐ
 84. ศุภิ*********งเกต
 85. สหรั*******ธำรง
 86. สิริ***********งกุล
 87. อดิส**************กษณ์
 88. อนงค**************************************ครัว
 89. อังค*******ร์คำ
 90. อาภา***********ัฒน์